Luften siver ut av bitcoinballongen

Kursen på bitcoin gikk nå under 10.000 USD. Det er ikke så lenge siden kursen var over 20.000 USD.

Intet tre vokser inn i himmelen. Det er en lærdom som noen har vanskelig for å ta til seg. Det gjelder selvfølgelig også for bitcoin. Boblen klarte å passere den nederlandske tulipanboblen, før den nå er i ferd med å synke sammen, selv om vi ikke har sett en fullstendig sprekk — i alle fall ikke ennå.

Continue reading Luften siver ut av bitcoinballongen

RINF 1200. Eksamen høst 2017, med kommentarer

Dette er en gjennomgang av den oppgaven som ble gitt til eksamen i faget RINF 1200, Opphavsrett og beslektede rettigheter høsten 2017. Den er skrevet først og fremst med tanke på de studenter som var oppe til eksamen, og fremtidige studenter som vil se på tidligere eksamensoppgaver.

Oppgaveteksten finnes her.

Continue reading RINF 1200. Eksamen høst 2017, med kommentarer

Ny bok: Innledning til jusstudiet

Dette er ren og utilslørt markedsføring. Det er en markedsføring av min siste bok: Innledning til jusstudiet. Jeg er overbevist om at det er en bok som begynnerstudenter vil ha god nytte av. Hvis jeg ikke hadde trodd det, ville jeg ikke ha brukt tid på å skrive boken.

Boken er skrevet først og fremst for studenter på begynnelsen av jusstudiet. Men den bør også være av interesse for elever som vurderer om de skal søke jusstudiet og de som skal rådgi elever om studievalg.

Alle studenter ønsker å lære det som er nødvendig med minst mulig innsats. Da har man noe å gå på for å få gode resultater. Det finnes ingen snarveier og hemmelige trylleformler for å komme gjennom studiet uten en betydelig innsats. Men det er mange omveier hvor man kan kaste bort tid, og blindgater hvor man kan kjøre seg fast.

Continue reading Ny bok: Innledning til jusstudiet

Fri fra 2018

Opphavsretten varer i 70 år etter uløpet av opphavsmannens dødsår. Jeg er nok ikke alene om å mene at 70 år er for mye, men det er en diskusjon jeg ikke har tenkt å gå inn på her. Det betyr at hver gang et år løper ut og et nytt år starter, vil en rekke verk “falle i det fri”, altså ikke lenger være opphavsrettslig vernet. Da 2017 måtte trekke seg tilbake for å gi plass for 2018, var det verk av opphavsmenn som døde i 1947 som ble fri.

<edit 2018-01-07>Etter noen kommentarer på Facebook og Twitter kan det være på plass med en oppdatering. For det første: At jeg ikke vet noe om en del av de personer som er nevnt, betyr selvsagt ikke at de er helt ukjente. Jeg har tross alt hentet disse navnene fra diverse lister over folk som døde i 1947, og de som er totalt ukjente havner ikke der.

Continue reading Fri fra 2018