Fri fra 2018

Opphavsretten varer i 70 år etter uløpet av opphavsmannens dødsår. Jeg er nok ikke alene om å mene at 70 år er for mye, men det er en diskusjon jeg ikke har tenkt å gå inn på her. Det betyr at hver gang et år løper ut og et nytt år starter, vil en rekke verk “falle i det fri”, altså ikke lenger være opphavsrettslig vernet. Da 2017 måtte trekke seg tilbake for å gi plass for 2018, var det verk av opphavsmenn som døde i 1947 som ble fri.

<edit 2018-01-07>Etter noen kommentarer på Facebook og Twitter kan det være på plass med en oppdatering. For det første: At jeg ikke vet noe om en del av de personer som er nevnt, betyr selvsagt ikke at de er helt ukjente. Jeg har tross alt hentet disse navnene fra diverse lister over folk som døde i 1947, og de som er totalt ukjente havner ikke der.

Continue reading Fri fra 2018