RINF 1200. Eksamen høst 2017, med kommentarer

Dette er en gjennomgang av den oppgaven som ble gitt til eksamen i faget RINF 1200, Opphavsrett og beslektede rettigheter høsten 2017. Den er skrevet først og fremst med tanke på de studenter som var oppe til eksamen, og fremtidige studenter som vil se på tidligere eksamensoppgaver.

Oppgaveteksten finnes her.

Continue reading RINF 1200. Eksamen høst 2017, med kommentarer