Luften siver ut av bitcoinballongen

Kursen på bitcoin gikk nå under 10.000 USD. Det er ikke så lenge siden kursen var over 20.000 USD.

Intet tre vokser inn i himmelen. Det er en lærdom som noen har vanskelig for å ta til seg. Det gjelder selvfølgelig også for bitcoin. Boblen klarte å passere den nederlandske tulipanboblen, før den nå er i ferd med å synke sammen, selv om vi ikke har sett en fullstendig sprekk — i alle fall ikke ennå.

Bunnen er neppe nådd, selv om det er vanskelig å si hvor langt ned den skal. Markedets psykologi er ganske enkel. Nå går det nedover. De som sitter med posisjoner i bitcoin vil forsøke å ta gevinst i den den grad det er mulig. De som lot seg lokke til å kjøpe til en høy kurs, vil forsøke å begrense sitt tap. Det betyr at mange vil selge, og få vil kjøpe. Det kommer til å sende kursen ytterligere ned. Noen vil sikkert bli sittende med sine posisjoner, i håp om at kursen skal ta seg opp igjen. Det kan også være noen som tenker at dette må være et gunstig tidspunkt å kjøpe, i håp om ny prisstigning. For noen vil det at kursen passerer en “magisk” nedre grense være et signal om at det kan være gunstig å kjøpe, så kursen vil sikkert stige fra det foreløpige bunnivået. Eller noen kjøper for å forsvare kursen og holde den oppe.  Bitcoin er et ganske tynt marked, så det skal ikke så veldig mye til for å presse kursen opp eller ned. Den som sitter med en stor posisjon kan være interessert i å kjøpe av seg selv, for å gi inntrykk av etterspørsel og holde kursen oppe.

Jeg har i det siste fulgt kursen på bitcoin ganske tett, for å se når den bryter 10.000 USD grensen. Det har vært påfallende at den har kommet nesten ned til 10.000, f.eks. 10.013 USD, for så å stige noen hundre dollar.

Det vil sikkert være mulig å tjene penger på bitcoin fortsatt. Kursen har gått mye opp og ned i den senere tid, dog mer ned enn opp.  Det som bare for dager siden fremsto som gulv for kurssvingningene, synes i dag å være blitt et tak. Kjøper man på et gunstig tidspunkt, og selger når kursen har steget såpass at man tjener noe, kan det gi en pen gevinst. Men noen langsiktig investering som kan gi kjempegevinst, det er nok ikke bitcoin, og det har det heller ikke vært. De som satt på posisjoner og som solgte seg ut i tide, sitter med en betydelig gevinst. Akkurat som de som kjøpte tulipanløk og solgte seg ut på riktig tidspunkt, tjente penger.

Hvis noe har en substansverdi, vil det være et gulv som verdien ikke vil gå under. Om det virkelig skulle bli et boligkrakk, så vil folk fortsatt måtte ha et sted å bo, og vil være villige til å betale for det. I en periode når mange har panikk og må eller vil selge, kan man kjøpe til ekstremt lav pris, og håpe på ny verdistigning. Tulipanløkene i Nederland kom aldri i nærheten av den prisen de var blitt omsatt for, selv om det fortsatt selges tulipanløk. Det tror jeg heller ikke bitcoin vil gjøre. Bitcoin er digital luft, uten substans. Den eneste verdien ligger i en forventning om at noen vil akseptere bitcoin som byttemiddel, enten for varer eller ordentlige penger.

Bitcoin har heller ikke noen fysisk substans som kan få noen samlerverdi. I dag omsettes aksjebrevene som folk kastet fra seg på Wall Street den svarte oktoberdagen i 1929 for en høyere pris som samlerobjekter, enn de noen gang hadde som aksjer. Zimbabwedollar, som ble trykket i valører opp til 100 trillioner dollar før valutaen kollapset totalt, har også større verdi som samlerobjekter enn de noen gang hadde som penger. Men bitcoin kan ikke være noe å samle på, så den tålmodige investor kan ikke en gang håpe på det.

Det vanskelige hvis man skal tjene penger på investeringer, er å selge seg ut på riktig tidspunkt. Man må selge mens markedet fortsatt tror at verdiene skal stige, slik at det er kjøpere. Når markedet mister troen, da er det for sent. De som tjener penger, er de som selger seg ut når de kan få en pen gevinst, uten å tenke på at de kanskje kunne ha tjent enda mer om de hadde ventet en uke eller måned til. Ingen klarer å treffe toppen. Når man ser at toppen er nådd, da er det allerede for sent.

De som taper stor, er det som kjøper seg inn på høye kurser, i en naiv tro på at stigningen skal fortsette, nærmest evig. De som har latt seg lokke av den aggressive markedsføringen av bitcoin den senere tiden, og har kjøpt seg inn på sterkt oppblåste kurser, de kommer til å få et vondt 2018.

Jeg begynte i utgangspunktet å interessere meg for bitcoin som betalingssystem, og det er etter min vurdering et ineffektivt betalingssystem. Hvis noe skal fungere som betalingsmiddel, bør det ha en varig og relativt stabil verdi. Den voldsomme kursstigningen det var på bitcoin, bidro slik sett til å gjøre det enda mindre egnet som betalingssystem.