Regjeringen gir til de rike og sender regningen til de fattige. Nå med koppskatt på døden.

En av regjeringens fanesaker har vært å fjerne arveavgiften. Det har man gjort. Men nå vil justisministeren fra Helvete, Sylvi Listhaug, innføre en ny dødsavgift, som skal ramme fattige mer enn rike. For de aller fattigste, som den slitne narkomane som døde av overdose og ikke eide annet enn de klærne han døde i, kan man droppe skifteattesten. Det er ikke noe å dele likevel. Men for den som etterlater seg en beskjeden bolig eller litt oppsparte midler, da skal Sylvi Listhaug ha dødsavgiften sin. Disse betalte stort sett ikke arveavgift tidligere, da de ikke arvet store beløp.

“Dødsskatt”, det var en misvisende betegnelse som ble tatt i bruk av de som ville fjerne arveavgiften. Det var ingen “dødsskatt”, men en skatt på å overta formue som man ikke hadde gjort noe for selv. Men det Sylvi Listhaug vil innføre, det er en avgift på døden. Plasposeavgifter, flyseteavgifter og sukkeravgifter, det er langt bedre enn en dødsavgift.

Det er ikke så mye penger. Folk med rimelig god råd, som kanskje arver en del etter avdøde, vil knapt merke den. Den vil bare svi for de som har minst fra før. Bidraget til statskassen er knapt lommerusk.

Continue reading Regjeringen gir til de rike og sender regningen til de fattige. Nå med koppskatt på døden.