En bedre ordning for produksjon av lærebøker?

Dette er et innlegg i Khrono, som svar på Helge Høiviks innlegg “Det trengs en bedre ordning for produksjon av lærebøker”.

Lærebok. Stort sett er det dårlig betalt fritidsarbeid å skrive lærebøker. Men noen av oss gjør det likevel, og vi gjør det i alle fall ikke for pengenes skyld, skriver professor Olav Torvund.

Som lærebokforfatter og faglitterær forfatter kjenner jeg meg ikke særlig godt igjen i det Helge Høivik skriver om lærebokproduksjon. Situasjonen kan sikkert variere fra fag til fag. Jeg skal la dette med kjendisfokuset i forlagsbransjen ligge. Det er helt irrelevant når det gjelder lærebøker. «Mitt» forlag, Universitetsforlaget, har dessuten ikke noe kjendisfokus – selv om det også er en bedrift som må tjene penger for at de skal kunne fortsette å gi ut kvalitetslitteratur.

?Jeg ser heller ikke det urimelige i at de som skal bruke litteratur, enten det er lærebøker eller forskningslitteratur, betaler for dette. Noen må betale regningen uansett, og det er i alle fall ikke holdbart at det skjer ved at det forventes mer gratisarbeid fra universitetsansatte. Studentene synes å være mer opptatt av læremidlenes kvalitet enn av pris. Continue reading En bedre ordning for produksjon av lærebøker?