Farlige vikepliktregler for sykkelveier. Men @ketilso vil ikke rydde opp.

Dette har jeg tatt opp før, og jeg kommer sikkert til å ta det opp flere ganger, inntil vi får brukbare regler. I dag har vi den helt håpløse situasjon at det som internasjonalt blir ansett for den beste sykkeløsningen, og som beviselig får flere til å velge sykkel, separat sykkelvei, i Norge blir en dårlig løsning ene og alene fordi vi har håpløse trafikkregler som er direkte farlige for folk som sykler på sykkelveier, eventuelt på den ubrukelige bastarden gang- og sykkelvei. Disse reglene blir ofte anført som en grunn til å velge den mindre gode løsingen sykkelfelt i stedet for den langt bedre med separat sykkelvei. De er også en grunn til at mange av oss som sykler velger å sykle i kjørefelt, fremfor i sykkelvei eller gang- og sykkelvei.

Continue reading Farlige vikepliktregler for sykkelveier. Men @ketilso vil ikke rydde opp.