Justisministeren fra Helvete

“Splitt og hersk” er et velkjent prinsipp. Men når man splitter sine mulige alliansepartnere, og virker samlende på sine motstandere, da har man bommet. Sylvi Listhaug kan sikkert bidra til en kortvarig økt oppslutning fra høyreekstremister. Kanskje bringer hun FrP tilbake dit hvor de historisk sett har vært: “Best når det ikke gjelder”. Ser vi på FrPs oppslutning, har den typisk vært på topp mellom valg, for så å stupe når det blir alvor og valget nærmer seg.

Jeg håper det blir flertall for mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug, med mindre Erna Solberg viser lederskap og kvitter seg med henne før mistillitsforslaget kommer opp til votering. Jeg vil tro at mange venstrepolitikere holdt seg hardt for nesen da de stemte mot den berømmelige daddelkritikken mot Sylvi Listhaug, og de kan angre bittert på at de knyttet sin sjebne til FrP. Men dette var angivelig Sylvi LIsthaugs utspill som privatperson, og ikke som justisminister. Så Venstre kunne godt ha stemt for kritikken, uten å stemme mot regjeringen. En statsråd kan ikke være privatpraktiserende politiker i strid med den regjeringen hun er en del av.

Jeg regner meg som hjemmehørende i det politiske sentrum, og har stemt Venste noen ganger. Men jeg har ikke stemt på dem ved de siste valgene. De som i praksis er en garantist for FrP i regjering, får ikke min stemme.

Continue reading Justisministeren fra Helvete

Når en privatpraktiserende justisminister krenker billedrettigheter

Som ingen kan ha unngått å få med seg, har den såkalte justisminister Sylvi Listhaug kommet med et rabiat utspill om Arbeiderpartiet og terrorister. Realiteten er at hun er en furten og bitter taper, som ikke tåler at deres håpløse forslag ble nedstemt i Stortinget. Det vitner ikke om demokratisk sinnelag når man reagerer slik Sylvi Listhaug har gjort i denne saken.

Det har blitt konkurranse i FrP om posisjonen som landets mest ufordragelige politiker, og Carl I Hagen har åpenbart følt sin posisjon truet. Han har derfor rykket ut og sagt at de som har følt terror på kroppen ikke skal kunne bruke det til å kritisere FrP. I FrP-terminologi finnes antageligvis ikke ordet “kritisere”, så Hagen snakker om at de knebler FrP. I tillegg viser han tegn til gryende senilitet, når han sier at Erna Solberg burde ha rost Sylvi Listhaug for hennes utspill.

Nok om det, så langt. Over til billedbruken.

Continue reading Når en privatpraktiserende justisminister krenker billedrettigheter

Løgnhistorier om parkering fra Jarle Aabø og Oslo flaggfabrikk

At Jarle Aabø stadig farer med løgn i sin iver etter å omdanne byen til et nettverk av motorveier som forbinder asfalterte parkeringsplasser, er vi vant til. Det er åpenbart hans metode som “informasjonsrådgiver”. Men her lar åpenbart også Oslo flaggfabrikk seg bruke i det spillet. Skjønt det er ikke uvanlig å høre mye tøv fra handelstanden også.

“Jarle Aabø-posten”, også kjent som FacebookgruppenJa til bilen i Oslo,  skriver han følgende tårevåte historie: Continue reading Løgnhistorier om parkering fra Jarle Aabø og Oslo flaggfabrikk

Svaret er digitalisering. Eh … hva var spørsmålet?

Dette skrives i bakkant av to seminarer som jeg har deltok på i går. Det første var i regi av Koipnor, om læremidler i høyere utdanning. Det andre var på By:Larm, om musikkøkonomi, hvor vi presenterte prosjektet MUSTEC.

Når de politikerne som står for en vanvittig overskridelse når de skal bygge til seg selv, skal ha andre til å spare, kaller man det “Effektiviseringsprosjektet”, og har ikke annet å komme med en generell politisk svada om digitalisering. Det er selvfølgelig ikke effektivisering. Det er ostehøvelkutt, uten retning og mening, og uten andre mål enn å spare penger. Politikerne kan starte med å digitalisere Stortingsbygget. Skjønt starter de med det, får vi nok bare enda et eksempel på et skandaløst, offentlig IT-prosjekt. Så det er best de ikke prøver.

Continue reading Svaret er digitalisering. Eh … hva var spørsmålet?