Løgnhistorier om parkering fra Jarle Aabø og Oslo flaggfabrikk

At Jarle Aabø stadig farer med løgn i sin iver etter å omdanne byen til et nettverk av motorveier som forbinder asfalterte parkeringsplasser, er vi vant til. Det er åpenbart hans metode som “informasjonsrådgiver”. Men her lar åpenbart også Oslo flaggfabrikk seg bruke i det spillet. Skjønt det er ikke uvanlig å høre mye tøv fra handelstanden også.

“Jarle Aabø-posten”, også kjent som FacebookgruppenJa til bilen i Oslo,  skriver han følgende tårevåte historie:

“Må flytte på grunn av byrådet

Oslo Flaggfabrikk tvinges nå til å flytte.
– Det skyldes MDG og byrådets bilfrie sentrums-politikk, sier daglig leder Thomas Frogn.

Helt siden 1903 har Oslo Flaggfabrikk hatt sitt tilholdssted bak rådhuset et lite steinkast fra byrådleder Raymond Johansens kontor. Nå er det kroken på døren for en 115 år gammel tradisjon. Når omsetningen stuper og husleien er like høy var valget om å flytte til Stortingsgata 30 lett, men vemodig.

– Dette er på grunn av MDG. Det er ikke parkeringspasser her lenger og det ødelegger for kundekretsen vår. Vi må flytte til et sted der vi kan forsvare husleien gjennom salg, forteller Frogn.
– Hvordan opplever du dette?
– Jeg er lei meg og skuffet. Hele nabolaget klager og stadig flere butikker og restauranter må stenge ned. Det er nedgansgtider for alle sammen og jeg har hørt om omsetningssvikt på hele 60 prosent.
– Hva har egentlig skjedd i dette strøket?
Bilen er nærmest blitt kastet ut og byrådet har fylt gatene med utekontroer og benker ingen sitter på.

Oslo Flaggfabrikk flytter snart 500 meter unna “det øde kvartal” til Stortingsgata 30 som ligger rett ved Ring 1 og Nationaltheatret t-bane stasjon. Dette har alltid vært et knutepunkt med svært mange reisende og bybesøkere.”

En 115 år gammel tradisjon skriver Jarle Aabø. Vi behøver ikke gå lenger enn til Oslo Flaggfabrikks egne nettsider for en liten faktasjekk. Men slikt bryr åpenbart ikke en informasjonsrådgiver seg om når han får en mulighet til å bedrive sin yndlingsaktivitet: Hetse MDG.

“Søstrene Larsen fra Drøbak startet i 1903 sin flaggsømbedrift i Øvre Slottsgate…”

Øvre Slottsgate, der vi finner Steen & Strøm, Lous Vuitton, Hermes og diverse andre luksusbutikker i dag. Det er ikke derfra de flytter, og de flyttet neppe derfra pga manglende parkering.

  • 1937  Bedriften flytter inn i Stortingsgt. 6. Det selges mer maritimt utstyr og bekledning.
  • 1983  Produksjonen flytter fra Oslo til Løken i Høland.
  • 1990  Administrasjonen flytter fra Oslo til Moss. Det blir butikk i hele lokalet i Stortingsgt.6.

Det var i det bygget som tidligere lå her, at jeg første gang stiftet bekjentskap med Oslo Flaggfabrikk.

Og det er altså 35 år siden produksjonen flyttet fra Oslo til Høland.

Det er mye det er grunn til å hoppe over, så vi hopper inn her:

  • 2004 Butikken tilbake i Rosenkrantzgate.

Jeg er ikke sikker på hvor de hadde vært i mellomtiden, og hva som egentlig skjedde med den gården i Stortingsgt hvor de hadde holdt til. Jeg husker at gården på andre siden av Rosenkrantz gt brant, men om begge bygningene gikk med i den brannen, husker jeg ikke. Den gården finnes i alle fall ikke lenger. De flyttet inn i samme kvartal, men ikke mot Stortingsgt. De lå på hjørnet av Prestegata, den gaten som fører opp til et av Stortingets tidligere pengesluk, Benkowgarasjen. Og de var nok bare stortingsrepresentanter som kunne parkere i nærheten her.

Vi kan gå videre:

  • 2008  Vi flytter hele butikken til nye og store lokaler i Tordenskioldsgate, altså de lokalene som de nå skal flytte fra.
  • 2011 Flytter inn i nytt bygg i Moss/Rygge Dillingtoppen 17

Dette er stedene hvor Oslo Flaggfabrikk har holdt til:

[mappress mapid=”90″]

Det er ikke uvanlig at journalister ikke kan regne. Men 2018-2008, det blir faktisk ikke 115, Jarle Aabø. Ca 10 år har de vært der de holder til nå.

Det var inntil nylig et par parkeringsplasser utenfor der. Da jeg sjekket Google Street View, var det korttidsparkering. Men som alle som har forsøkt å kjøre til byen for å handle, i håp om å kunne parkere utenfor butikken, vet: De parkeringsplassene er alltid opptatt av noen andre, så man må kjøre et annet sted likevel.

Nå har de fått et bysykkelstativ utenfor. Og det er parkering forbudt. Men det er grunn til å minne om hva skiltet “Parkering forbudt” egentlig betyr. Det er forbudt å parkere. Men korte stopp for av- og pålessing, eller av- og påstigning er tillatt. Hvis Flaggfabrikkens kunder har sånn noenlunde førlighet i bena, kan de parkere i et dertil egnet parkeringshus, for deretter å til butikken, handle det de skal og gjør varene klare. Så henter de bilen, stanser utenfor der det er parkering forbudt, henter varene og kjører ut av byen.

Men som vi ser, de har uansett flyttet en del av virksomheten til Rygge. Så hvem vet, kanskje får vi snart en ny tåredryppende historie om hvordan det er umulig å drive næringsvirksomhet på Rygge pga flyseteavgiften.

Hvis man skal snakke om lange tradisjoner, så vender de på en måte hjem når de nå flytter til Stortingsgt 30. Parkeringsarugmentet faller flatt til jorden, for der er det ikke mulig å stanse utenfor med bil. I gatene rundt Oslo Flaggfabrikks nye lokaler er det ikke “parkering forbudt”, det er “All stans forbudt”.

Det er et parkeringshus i samme kvartalet. Men for Jarle Aabø og andre som vil ha byen under asfalt og biler, teller ikke det. De skal kunne parkere i gaten, helst på skattebetalernes regning. Det er ikke vanskelig å finne parkeringsplass i Oslo. Det er nesten aldri mer enn halvfullt i parkeringshusene. Da det for noen år siden ble gjort noen tellinger, var det ikke på noe tidspunkt mer enn 66% belegg i parkeringshusene.

I klageskriftet omtales området som “det øde kvartal”. Det er en betegnelse jeg kan være enig i. Jeg pleier å kjøpe bl.a. pinnekjøtt til jul hos Fenaknoken, som ligger i det området. Og jeg har kjøpt et par hatter hos “Hatte-Holm”. Men ellers holder jeg meg unna det området, av en enkelt grunn: Det er altfor mye biltrafikk der. Man skal være temmelig blind for ikke å se at i de bygatene hvor det er mye biltrafikk, der er det få folk. Og der det ikke er folk, der er det ingen som handler. Området har alle mulige forutsetninger for å bli attraktivt. Fridtjof Nansens plass ville ha vært en av byens fineste plasser, om den ikke hadde blitt ødelagt av biltrafikken.

Gatene mellom Spikersuppa og Rådhusplassen og sjøen, det kan knapt tenkes bedre beliggenhet i byen. Men det er utrivelig å oppholde seg der pga av alle bilene. Derfor holder folk seg unna.

Litt tålmodighet må man også ha. Det vil ikke være slik at folk strømmer til straks bilene er borte, akkurat som folk ikke strømmet til veldig innrøykte kafeer som stinket gammel røyk, 1. juni 2004, da det ikke lenger var lov å røyke på slike steder. Det tar tid før det går seg til. Men Torggata blomstret fort da det meste av biltrafikken forsvant.

Ikke alle klarer overgangen. Det er kapitalismens harde lov: De som ikke henger med i utviklingen, de dør. Butikker som ikke har klart å tilpasse seg og ble liggende på feil sted, som f.eks. Tjersland, de overlever ikke. Butikker som har et forretningskonsept basert på kunder som kommer i bil, de hører ikke lenger hjemme i sentrum. I intervjuet med Jarle Aabøposten for å legge byen under asfalt og eksos, sier daglig leder Thomas Frogn at det ødelegger for kundekretsen at det ikke er parkeringsplasser. Hvis det stemmer, har Oslo Flaggfabrikk valgt å flytte til helt feil sted.

Det er like mye biltrafikk, og slik sett like utrivelig der Oslo Flaggfabrikk flytter til, og det er som sagt ingen parkeringsmuligheter, ei heller muligheter til å stanse for av- og pålessing, i gatene utenfor. Men de blir liggende godt synlig ved et av byens viktige kollektivknutepunkter, og det er viktig for å tiltrekke seg kunder i byen. Og de får større plass. Trange lokaler og plassmangel er gjerne et større problem for visse typer butikker i sentrum, enn manglende parkeringsmuligheter. Med sine trange lokaler var Tjersland sjanseløs mot de store byggvarehusene.

Men det er i det minste sykkelstativer utenfor Oslo Flaggfabrikks nye lokaler. Det er viktig for sentrumsbutikker som satser på fremtiden.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.