Når en privatpraktiserende justisminister krenker billedrettigheter

Som ingen kan ha unngått å få med seg, har den såkalte justisminister Sylvi Listhaug kommet med et rabiat utspill om Arbeiderpartiet og terrorister. Realiteten er at hun er en furten og bitter taper, som ikke tåler at deres håpløse forslag ble nedstemt i Stortinget. Det vitner ikke om demokratisk sinnelag når man reagerer slik Sylvi Listhaug har gjort i denne saken.

Det har blitt konkurranse i FrP om posisjonen som landets mest ufordragelige politiker, og Carl I Hagen har åpenbart følt sin posisjon truet. Han har derfor rykket ut og sagt at de som har følt terror på kroppen ikke skal kunne bruke det til å kritisere FrP. I FrP-terminologi finnes antageligvis ikke ordet “kritisere”, så Hagen snakker om at de knebler FrP. I tillegg viser han tegn til gryende senilitet, når han sier at Erna Solberg burde ha rost Sylvi Listhaug for hennes utspill.

Nok om det, så langt. Over til billedbruken.

Det har nå kommet fram at Sylvi Listhaug, eller egentlig hennes departementslønnede politiske rådgiver Espen Teigen, har brukt bildet uten samtykke, og uten å ha klarert rettighetene til det. Det er Associated Press som har rettighetene til bildet, og de forvaltes av NTB Scanpix.

Her er ikke problemet bare at de ikke har betalt for billedbruken. Associated Press regler for bruk av bilder sier at “deres bilder ikke kan brukes i en politisk kampanje”. Så det bør bli mer enn krav om vanlig billedhonorar som Sylvi Listhaug må betale.

Det er mer som er morsomt i denne saken. Det har hele tiden vært bedyret at Sylvi Listhaug i denne saken opptrer som privatperson, og ikke som justisminister — som om en statsråd kan uttales seg om politiske spørsmål som privatperson.

Men det er hennes departementsansatte og departementslønnede politiske rådgiver Espen Teigen som håndterer saken.  Det ser også ut som om det er han som har laget saken. Hvorfor skulle han ellers bedyre at det er han personlig som vil ta regningen for Sylvi Listhaugs private, ulovlige bruk av bilder?

“Vi har kjøpt ut bildet fra en internasjonal side og bruker alltid å passe på at vi har orden på rettigheter når vi bruker bilder,” sier Espen Teigen til Dagbladet.

Merk formen: Vi sier han, den departementslønnede rådgiveren. Han er ikke konge, så når han bruker vi-formen, er det fordi han uttaler seg på vegne av flere, som vi må tro er departementet. Det er mest nærliggende å forstå dette som at Justisdepartementet har kjøpt bildet. Måten de klarerer bilder på, høres ut som de som for noen år siden hevdet at de kjøpte musikkfiler på “lovlige” russiske nettsteder, men det lar jeg ligge.

Det er da ikke Justisdepartementet som skal kjøpe bilder som Sylvi Listhaug skal bruke som privatperson på Facebook? En politisk rådgiver er heller ikke ansatt som en personlig assistent for en statsråd, som også skal hjelpe til med å håndtere hennes private affærer?

Hva så med min bruk av bildet? Jeg satser på at jeg har mitt på det tørre, i likhet med andre medier som har gjengitt bildet i forbindelse med saken.  Åndsverkloven § 23a, første ledd, lyder:

Offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i aviser, tidsskrifter og kringkasting ved omtale av dagshending.

Den eneste usikkerheten her, ligger i om en blogg i forhold til denne bestemmelsen kan likestilles med aviser, tidsskrifter og kringkasting”. Den sjansen tar jeg, for hva er egentlig en avis eller tidsskrift på nett i dag? Siste punktum lyder:

Opphavsmannen har krav på vederlag med mindre det gjelder dagshending knyttet til det verket som gjengis.

Denne dagshendingen er knyttet til dette konkrete bildet, slik at jeg heller ikke er pliktig til å betale vederlag.