Er sex-SMS sendt til Liv Signe Navarsete straffbar?

Jeg må først ta dette forbeholdet: Jeg arbeider vanligvis ikke med strafferett, og beveger meg nå ut på tynn is. Jurister som kan strafferett bedre enn meg, må gjerne korrigere eventuelle feil og supplere der noe måtte mangle.

Vi kan starte med noe som ikke er særlig juridisk: Vi kan ikke forby alt vi ikke liker, og ikke straffe alle dumheter som folk gjør. Jeg tror ikke noen forsvarer den så altfor mye omtalte SMS-meldingen som SP-gutta sendte til Liv Signe Navarsete. Det var dumt, og i beste fall en særdeles dårlig spøk fra bondemenn som synes å ha vært litt for mye ute etter øl, og kanskje noen ikke lovlige husflidsprodukter. En av de ti fulle SP-gutter føler seg nok usannsynlig dum for tiden, i den grad han er i stand til å huske hva han gjorde på den hytteturen. Med med så mye mediestyr som det har vært rundt den saken, er det svært lite sannsynlig at noen vil stå fram og tilstå. Vedkommende vil ikke bare fremstå som en ynkelig liten mann som kunne sende en slik melding, men som en enda mer ynkelig liten mann ved ikke å erkjenne forholdet. Å etterforske en slik to år gammel sak vil være mildt sagt vanskelig. Men så til det juridiske.

Continue reading Er sex-SMS sendt til Liv Signe Navarsete straffbar?

Opptak av forelesninger, videoproduksjoner mm @pcfrolich

Etter at jeg skrev kommentaren om “Digitaliseringsnaivistene”, har noen hevdet at det finnes mange forelesningsopptak som er veldig gode, og at store universiteter i USA har lagt ut dette. Jeg må erkjenne at jeg så gjennom en del slike for en del tid tilbake, og var ikke imponert. Men man må være åpen for at også her skjer det forbedreinger. Jeg har derfor nå sett på noe av det som for tiden ligger ute fra noen universiteter, men selvfølgelig ikke alt som finnes.

Det meste av det som folk har vist til, er ikke enkle forelesningsopptak. Det er påkostede TV- eller videoproduksjoner gjort med utgangspunkt i en forelesning, og det er faktisk noe helt annet. Det er typisk tatt opp med flere kameraer styrt av ordentlige fotografer, kanskje også med en produsent som har regien under opptaket. Sannsynligvis er det også profesjonelle lydfolk som sørger for at lyden er god. Selvfølgelig kan det lages utmerkede video- (og audioproduksjoner) som er utmerkede læremidler. Men det er ressurskrevende. Vi kan ikke ha et profesjonelt TV-team på enhver forelesning for å sørge for gode opptak. Det er kanskje mulig, men vil være helt feil bruk av ressurser.

For universiteter i USA, som krever skyhøy studentbetaling, og som har mye penger, vil dette være god reklame. Hele verden, eller i alle fall store deler av den, vil se til Harvard, Yale, MIT, Stanford etc, og holde dem fram som eksempler på det beste av det beste, og bidra til at de får mer av det de tjener godt på: Betalende studenter.

Continue reading Opptak av forelesninger, videoproduksjoner mm @pcfrolich

Maleriet av Sylvi Listhaug, retten til eget bilde og en pensjonert høyesterettsadvokat.

En pensjonert høyesterettsadvokat Sverre Thune, skriver i Aftenposten 10. april om maleriet av Sylvi Listhuag. Han mener det var ulovlig å male og stille ut bildet., og at et utbytte ved et eventuelt salg, samt maleriet, bør inndras etter straffeloven kapittel 13 om inndragning, som inndragning av utbytte fra straffbar handling.

Et kort svar til Sverre Thune er publisert i Aftenposten. I overskriften står det at det er korte innlegg torsdag 12. april, men de er på nett allerede om kvelden tirsdag 10. april. I folkeopplysningens tjeneste publiserer jeg også denne litt mer utfyllende kommentaren.

Om hvorfor det er ulovlig, skriver Sverre Thune:

“Etter åndsverklova paragraf 45 c er det ulovleg å fotografere ein person utan samtykke og stille ut fotografiet offentleg. Denne bestemmelsen bør kunne anvendes analogisk på eit maleri. Det kan ikkje vera større grunn til å laga eit maleri av ein person og stille det ut utan samtykke enn å gjere det same med eit fotografi.”

Han er fullstendig på jordet.

Continue reading Maleriet av Sylvi Listhaug, retten til eget bilde og en pensjonert høyesterettsadvokat.

Vi trenger et InterCity nett for sykkel

Jernbanedirektoratet og BaneNOR vil usette den akk så mange ganger utsatte satsingen på InterCity. Moderniserinen av Vestfoldbanen skulle ha vært startet i 1993. Men bare noen småstrekninger er modernisert. I stedet har man prioritert å bygge 4-felts motorvei ved siden av. Slik stimulerer politikerne til at mer transport flyttes fra bane til vei.

Siden en ytterligere utsettelse vil frigjøre betydelige midler, er tiden inne for et virkelig sykkeløft. Det er på tide å satse på et InterCity-nettverk for sykkel.

Sykkel er et utmerket fremkomstmiddel på korte og mellomlange distanser. Sykkelen er arealeffektiv, miljøvennlig og bidrar til folkehelsen. Helsedirektoratet har beregnet en årlig gevinst på 234 mrd kroner, om alle får de anbefalte 30 minutter med lett mosjon hver dag. For mange vil en daglig sykkeltur til og fra jobb, skole eller studiested dekke dette. De fleste sykler et sted mellom 15 og 20 km/t. Da tar det et sted mellom 15 og 20 minutter å sykle 5 km. I praksis vil det ofte være den raskeste reisemåten, om vi tar med tid til å gå til og fra kollektivtransport, til å parkere bil osv.

Continue reading Vi trenger et InterCity nett for sykkel

Det er ikke ulovlig å offentliggjøre navn på en tiltalt. Nye stunt fra Petter Northug

Foto på toppen: Tore Sætre , Wikimedia Common, CC 4.0 BY-SA Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0.

Petter Northug har nok en gang ertet på seg folk, denne gangen ved å offentliggjøre navnet på en fotballspiller i Molde som er tiltalt for voldtekt. Det er i utgangspunktet ikke noe forbudt mot å offentliggjøre navnet å en person som er tiltalt i en straffesak.

Når vedkommende er tiltalt, da er det ikke lenger bare en beskyldning, eller noen som har anmeldt vedkommende, kanskje med tynne bevis. Når påtalemyndighetene har valgt å reise tiltale, da har de vurdert bevisene og funnet at bevisene er tilstrekkelige til at tiltalte kan dømmes for forholdet. Hvis påtalemyndighetene ikke anser bevisene for å være tilstrekkelig sterke, tar de ikke ut tiltale. Tiltalte er ikke dømt, og skal derfor anses for uskyldig inntil eventuell dom er avsagt. Men det er foretatt en kvalifisert vurdering av saken og bevisene.

Vi kan starte med det som er det selvfølgelige utgangspunktet, men som ofte glemmes når man skal diskutere slike saker: Ytringsfrihet. Ytringsfriheten er ikke absolutt. Men et krav som følger av Grunnloven § 100 annet ledd, siste punktum, er at begrensninger i ytringsfriheten skal være fastsatt i lov.

Continue reading Det er ikke ulovlig å offentliggjøre navn på en tiltalt. Nye stunt fra Petter Northug

Stjel en sang og la den vandre

Den islandske komponisten Johann Helgason truer med søksmål med påstand om at Rolv Løvlands hit «You rise me up» er et plagiat at Johann Helgasons «Søknudur». Rolv Løvland kan ta det med knusende ro, og vil fortsatt kunne tjene mye penger på noe han har tatt fra andre — men ikke fra Johann Helgason.

Vi får starte med originalen: Den irske sangen “Londonderry Air” eller “Danny Boy”, også kjent som Nord-Irlands nasjonalsang.

Så til “You raise me up”, her i Johs Grobans innspilling. Likheten er så slående at det ikke kan være tilfeldig.

Så til Johann Helgason, er i en engelskspråklig versjon, “Into the light”.

 “Londonderry Air” er komponert av den meget produktive komponisten Anonymous også kjent som Traditional. Det er lite sannsynlig at han kommer til å saksøke noen.

Continue reading Stjel en sang og la den vandre

Digitaliseringsnaivistene. @pcfrolich og de andre

Høyres Peter Frølich vil gjøre høyere utdanning tilgjengelig på nett for alle innen 2025. Han tror sikkert at han er fremtidsrettet, men sitter i realiteten solid klistret fast i fortiden.

“Det vil bety at pensjonister skal kunne følge forelesninger de synes er spennende, at arbeidstagere som skal videreutdanne seg, kan benytte seg av det som produseres av læringsmateriell, og at alle kan lese forskningsartikler de synes er interessante. “

Disse pensjonistene dine kan heller lese en bok, Peter Frølich. Eller de kan se på noen av de kvalitetsserier som produseres for TV. Den som vil vite mer om Vietnamkrigen vil få mer igjen ved å se Peter Burns’ dokumentar, enn av å se/høre opptak av noen forelesninger.

Continue reading Digitaliseringsnaivistene. @pcfrolich og de andre