Vi trenger et InterCity nett for sykkel

Jernbanedirektoratet og BaneNOR vil usette den akk så mange ganger utsatte satsingen på InterCity. Moderniserinen av Vestfoldbanen skulle ha vært startet i 1993. Men bare noen småstrekninger er modernisert. I stedet har man prioritert å bygge 4-felts motorvei ved siden av. Slik stimulerer politikerne til at mer transport flyttes fra bane til vei.

Siden en ytterligere utsettelse vil frigjøre betydelige midler, er tiden inne for et virkelig sykkeløft. Det er på tide å satse på et InterCity-nettverk for sykkel.

Sykkel er et utmerket fremkomstmiddel på korte og mellomlange distanser. Sykkelen er arealeffektiv, miljøvennlig og bidrar til folkehelsen. Helsedirektoratet har beregnet en årlig gevinst på 234 mrd kroner, om alle får de anbefalte 30 minutter med lett mosjon hver dag. For mange vil en daglig sykkeltur til og fra jobb, skole eller studiested dekke dette. De fleste sykler et sted mellom 15 og 20 km/t. Da tar det et sted mellom 15 og 20 minutter å sykle 5 km. I praksis vil det ofte være den raskeste reisemåten, om vi tar med tid til å gå til og fra kollektivtransport, til å parkere bil osv.

Continue reading Vi trenger et InterCity nett for sykkel

Det er ikke ulovlig å offentliggjøre navn på en tiltalt. Nye stunt fra Petter Northug

Foto på toppen: Tore Sætre , Wikimedia Common, CC 4.0 BY-SA Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0.

Petter Northug har nok en gang ertet på seg folk, denne gangen ved å offentliggjøre navnet på en fotballspiller i Molde som er tiltalt for voldtekt. Det er i utgangspunktet ikke noe forbudt mot å offentliggjøre navnet å en person som er tiltalt i en straffesak.

Når vedkommende er tiltalt, da er det ikke lenger bare en beskyldning, eller noen som har anmeldt vedkommende, kanskje med tynne bevis. Når påtalemyndighetene har valgt å reise tiltale, da har de vurdert bevisene og funnet at bevisene er tilstrekkelige til at tiltalte kan dømmes for forholdet. Hvis påtalemyndighetene ikke anser bevisene for å være tilstrekkelig sterke, tar de ikke ut tiltale. Tiltalte er ikke dømt, og skal derfor anses for uskyldig inntil eventuell dom er avsagt. Men det er foretatt en kvalifisert vurdering av saken og bevisene.

Vi kan starte med det som er det selvfølgelige utgangspunktet, men som ofte glemmes når man skal diskutere slike saker: Ytringsfrihet. Ytringsfriheten er ikke absolutt. Men et krav som følger av Grunnloven § 100 annet ledd, siste punktum, er at begrensninger i ytringsfriheten skal være fastsatt i lov.

Continue reading Det er ikke ulovlig å offentliggjøre navn på en tiltalt. Nye stunt fra Petter Northug