Maleriet av Sylvi Listhaug, retten til eget bilde og en pensjonert høyesterettsadvokat.

En pensjonert høyesterettsadvokat Sverre Thune, skriver i Aftenposten 10. april om maleriet av Sylvi Listhuag. Han mener det var ulovlig å male og stille ut bildet., og at et utbytte ved et eventuelt salg, samt maleriet, bør inndras etter straffeloven kapittel 13 om inndragning, som inndragning av utbytte fra straffbar handling.

Et kort svar til Sverre Thune er publisert i Aftenposten. I overskriften står det at det er korte innlegg torsdag 12. april, men de er på nett allerede om kvelden tirsdag 10. april. I folkeopplysningens tjeneste publiserer jeg også denne litt mer utfyllende kommentaren.

Om hvorfor det er ulovlig, skriver Sverre Thune:

“Etter åndsverklova paragraf 45 c er det ulovleg å fotografere ein person utan samtykke og stille ut fotografiet offentleg. Denne bestemmelsen bør kunne anvendes analogisk på eit maleri. Det kan ikkje vera større grunn til å laga eit maleri av ein person og stille det ut utan samtykke enn å gjere det same med eit fotografi.”

Han er fullstendig på jordet.

Continue reading Maleriet av Sylvi Listhaug, retten til eget bilde og en pensjonert høyesterettsadvokat.