Opptak av forelesninger, videoproduksjoner mm @pcfrolich

Etter at jeg skrev kommentaren om “Digitaliseringsnaivistene”, har noen hevdet at det finnes mange forelesningsopptak som er veldig gode, og at store universiteter i USA har lagt ut dette. Jeg må erkjenne at jeg så gjennom en del slike for en del tid tilbake, og var ikke imponert. Men man må være åpen for at også her skjer det forbedreinger. Jeg har derfor nå sett på noe av det som for tiden ligger ute fra noen universiteter, men selvfølgelig ikke alt som finnes.

Det meste av det som folk har vist til, er ikke enkle forelesningsopptak. Det er påkostede TV- eller videoproduksjoner gjort med utgangspunkt i en forelesning, og det er faktisk noe helt annet. Det er typisk tatt opp med flere kameraer styrt av ordentlige fotografer, kanskje også med en produsent som har regien under opptaket. Sannsynligvis er det også profesjonelle lydfolk som sørger for at lyden er god. Selvfølgelig kan det lages utmerkede video- (og audioproduksjoner) som er utmerkede læremidler. Men det er ressurskrevende. Vi kan ikke ha et profesjonelt TV-team på enhver forelesning for å sørge for gode opptak. Det er kanskje mulig, men vil være helt feil bruk av ressurser.

For universiteter i USA, som krever skyhøy studentbetaling, og som har mye penger, vil dette være god reklame. Hele verden, eller i alle fall store deler av den, vil se til Harvard, Yale, MIT, Stanford etc, og holde dem fram som eksempler på det beste av det beste, og bidra til at de får mer av det de tjener godt på: Betalende studenter.

Continue reading Opptak av forelesninger, videoproduksjoner mm @pcfrolich