I vini di Giro d’Italia 2018. Giroen 2018 starter i Israel, jeg starter i Italia

Giro d’Italia 2018 starter i dag, med tre etapper i Israel. Så lenge Israel opprettholder sin ulovlige okkupasjon av Palestina, og fortsetter sin undertrykking og terrorisering av de palestinske folket, kommer ikke jeg til å promotere noen israelske produkter. Jeg utelukker ikke at det kan finnes interessant israelsk drikke. Men det har jeg uansett ikke til hensikt å finn ut noe om, langt mindre skrive om.

Jeg vil også gjøre følgende klart: Dette er ikke en invitasjon til å diskutere Midt-østen. Det er kun en begrunnelse for hvorfor jeg i min serie om vin og annet interessant drikke,  i 2018 hopper over de tre første etappene i Giro d’Italia. Folk er selvsagt fri til å diskutere det så mye de vil. Men ikke på min blogg. Kommentarer om dette vil bli slettet.

Giroen kommer til Italia på Siclia tirsdag 8. mai, og da har jeg planer om å hoppe inn i rittet. Sciilia som har blitt et av de mer interessante vindistriktene i Italia.

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.