I vini del Giro d’Italia 2018: 4. etappe: Catania — Caltagirone

Så har Giro d’I­ta­lia kom­met hjem til Ita­lia, og jeg hop­per inn i rit­tet. Vi er nå på Sici­i­la. Noen sto­re tids­for­skjel­ler har det ikke blitt. Den­nis Rohan leder, et sekund foran fjor­års­vin­ner Tom Dumou­lin. Det er så langt ingen sto­re tids­for­skjel­ler. 11 ryt­te­re er innen­for 30 sekun­der, 47 ryt­te­re innen­for et minutt. Det ikke gått helt etter pla­nen for Chris Froo­me, som lig­ger på 19. plass, 38 sekun­der etter Den­nis Rohan. Enes­te nors­ke del­ta­ker, Vegard Sta­ke Laen­gen lig­ger på 90. plass, 1.38 etter Den­nis Rohan. Men hans opp­ga­ve i rit­tet er nok ikke å vin­ne sammenlagt.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 4. etap­pe: Cata­nia — Cal­ta­giro­ne