I vini del Giro d’Italia 2018: 4. etappe: Catania — Caltagirone

Så har Giro d’Italia kommet hjem til Italia, og jeg hopper inn i rittet. Vi er nå på Siciila. Noen store tidsforskjeller har det ikke blitt. Dennis Rohan leder, et sekund foran fjorårsvinner Tom Dumoulin. Det er så langt ingen store tidsforskjeller. 11 ryttere er innenfor 30 sekunder, 47 ryttere innenfor et minutt. Det ikke gått helt etter planen for Chris Froome, som ligger på 19. plass, 38 sekunder etter Dennis Rohan. Eneste norske deltaker, Vegard Stake Laengen ligger på 90. plass, 1.38 etter Dennis Rohan. Men hans oppgave i rittet er nok ikke å vinne sammenlagt.

Dagens etappe går opp og ned, og kunne i utgangspunktet sett ut som en etappe hvor et brudd kan gå inn. Men vi har ikke kommet lenger enn til 4. etappe. Så de lar nok ikke et brudd få gå før sammenlagtposisjonene har satt seg litt mer.

Men avslutter med en kilometer stigning, men opptil 13% stigning på det bratteste. Det er nok for kort til å vinne veldig mye tid, men det er nok noen klatrere uten de helt store ambisjonene i sammendraget, som vil vise seg fram her. Men det er en etappe hvor det er mulig å tape en del dit hvis man får det på slutten.

Men vi skal overlate det meste av det sportslige til de andre, og holde oss til vin og annet vi kan finne langs etappen. Italia er operaens hjemland, selv om det var en kunstform som oppsto lenger nord. I år feirer Operehuse i Oslo 10 år. Det var en lang prosess for å få etablert en opera i Norge. Den norske opera ble etablert i 1957, og tok i bruk Folketeaterets lokaler på Youngstorget i 1957.  Før dette hadde et operainteressert publikum gått man av huse for et gjestespill fra dagens startby, Catania. Arild Feldborg skrev sitt revynummer “Operasangeren”, som Rolf Just Nilsen fremførte på en mesterlig måte. I sangen omtales Catania som “Italias Kristiansund”.

Men vi må ha noe å drikke til dette. Sicilia er et av de mer interessante vinområdene i Italia. Dagens etappe skjærer over det sydlige, eller snarere syd-østlige hjørnet i den trekanten som utgjør Sicilia.

Vi velger dagens vin fra Cerasuolo di Vittoria, det eneste området på Sicila som har DOCG-status. Dette er en rødvin laget av druene Nero d’Avola og Frappato.

Nero d’Avola betyr svart fra Avola. Avola er et område like syd for Syracuse, og er en drue som dyrkes mye på Sicila. Men som det så ofte er i Italia, finner vi den samme druen også i ander områder, men lokale navn. Nero d’Avola  er en drue med kraftig skall, som kan gi en kraftig og tanninrik vin.

Frappato er en drue med tynt skall, og gir ganske lette viner som kan minne noe om Beaujolais. Nero d’Avola og Frappato utfyller hverandre godt. Nero d’Avola gir kraft og struktur, mens Frappato gir fruktighet.  Sammen gir en vin med smak av kirsebær og jordbær. Om jeg har forstått det rett, betyr ‘Cerasuolo’ kirsebæraktig, og det sier noe om vinen. Den kan gjerne lagres 5-10 år, og kan også tåle lenger lagring.

Gode produsenter er COS, Planeta og Valle d’Acate, Sist jeg søkte hadde Vinmonopolet 11 Cerasuolo di Vittoria viner.

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.