I vini del Giro d’Italia 2018: 5. etappe: Agrigento — Santa Ninfa (Valle del Belice)

Det ble en spen­nen­de fina­le, der Tim Wel­len tok sei­ren. Men Den­nis Rohan behol­der sam­men­lagt­le­del­sen, et sekund foran Tom Dumou­lin. Vi er fort­satt på Sici­lia. Også i dag er det en opp-og-ned etap­pe, med en mot­bak­ke på slut­ten. Men avslut­nin­gen på dagens etap­pe er ikke like hard som den i går. Men det er til­strek­ke­lig til at det­te ikke er en etap­pe for de mest utpre­ge­de spurterne.

Dagens etap­pe går langs syd-vest­kys­ten av Sici­lia. Etap­pen ender gans­ke nær Mar­sala, som har gitt navn til en av de mest kjen­te het­vi­ner. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 5. etap­pe: Agri­gen­to — San­ta Nin­fa (Val­le del Belice)