I vini del Giro d’Italia 2018: 5. etappe: Agrigento — Santa Ninfa (Valle del Belice)

Det ble en spennende finale, der Tim Wellen tok seiren. Men Dennis Rohan beholder sammenlagtledelsen, et sekund foran Tom Dumoulin. Vi er fortsatt på Sicilia. Også i dag er det en opp-og-ned etappe, med en motbakke på slutten. Men avslutningen på dagens etappe er ikke like hard som den i går. Men det er tilstrekkelig til at dette ikke er en etappe for de mest utpregede spurterne.

Dagens etappe går langs syd-vestkysten av Sicilia. Etappen ender ganske nær Marsala, som har gitt navn til en av de mest kjente hetviner.

Hetvin generelt har tapt i popularitet i de senere år, og det gjelder også Marsala. Marsalavin sies å ha blitt utviklet av den engelske vinhandleren John Woodhouse. Woodhouse hadde spesialisert seg på distribusjon av portvin, sherry og madeira, Han kom hit i 1770, og så muligheter i et økende marked for hetvin. Vinen ble raskt populær, og det ble produsert store mengder. På den tiden var det ingen som tenkte på at kan måtte holde produksjonen nede for å holde kvaliteten oppe. Vinen var særlig populær i den britiske marinen. Admiral Nelson kjøpte 500 fat i året.

Produksjonen var stor, og fortsatt er reguleringen ikke streng. Legg til subsidier, og vi har en oppskrift på overproduksjon, og mye vin av dårlig kvalitet. Mosten ble ofte tilsatt sukker for å få det nødvendige sukkerinnholde. Vinen kan lages av en eller flere av ti druesorter. De tradisjonelle druene er Grillo og Inzolia. Man kan også bruke Catarratto, som det er plantet svært mye av, og som finnes i flere undergrupper. Videre druene Pignatello, Nerello Mascalese og Damaschino. Om jeg har forstått det rett, er dette druer som bare dyrkes på Sicilia. Man kan også bruke Nero s’Avola, som vi var innom i går.

Det er ulike kvalitetskategorier. Det er fem kategorier inndelt etter lagringstid fine (et år), superiore (to år), superiore riserva (fire år), vergine/soleras (fem år), og endelig vergine/solera stravecchio (ti år). Det er også offisielle betegnelser som referer til farge og sukkerinnhold. Betegnelsene oro, ambra and rubino beskriver gylden, rav og rød vin. Betegnelsene for sukkerinnhold er secco (tørr, at 40g/l), som ikke akkurat er det jeg forbinder med en tørr vin), semisecco ( 40–100g/l) og dolce (mer enn 100g/l).

I 1984 ble DOC-reglene strammet noe inn, i et forsøk på å prioritere kvalitet foran kvantitet. Det har blitt noe bedre, men lite tyder på at Marsala noen gang vil få tilbake den status den en gang hadde.

Hvis man skal lage den tradisjonelle italienske desserten Tiramisu, skal det være litt Marsala i den.

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.