I vini del Giro d’Italia 2018: 6. etappe: Caltanisette — Etna

Det ble heller ikke i går noen endringer av betydning i sammendraget. I dag er det en ordentlig toppavslutning, så her kan det bli tidsdifferenser.

Dette er den tredje og siste etappen på Sicilia. I dag går etappen opp til vulkanen Etna. Det er en meget aktiv vulkan. Utbruddene er hyppige, men vanligvis ikke så voldsomme. i 2011 var det utbrudd får dager før en etappe opp hit, og det var en stund usikkert om etappen kunne gjennomføres på grunn av utbruddet. Men den ble gjennomført.

Dagens etappe ender på Etna, den meget aktive vulkanen på Sicilia. Vinmarkene ligger i en halvmåne på østsiden av vulkanen. Jordsmonnet her er preget av nærheten til vulkanen. Her er det mye mineraler, og lite humus. Etna var det første området på Sicilia som fikk DOC-status, i 1968. Den mest vanlige vinen fra området er Etna Rosso, som inneholder mest Nerello Mascalese , med inntil 20% Nerello Cappuccio, som lokalt er kjent som Nerello Mantellato. Den hvite Etna Bianco er laget med minst 60%  Carricante, og den mest vanlige druen på Siciia, Catarratto, men den kan også ha noe Trebbiano og Minnella.

Det plantes druer stadig høyere opp på Etna, og resultatene er lovende. Selv om Sicilia ligger langt syd, kan lav temperatur gi noen utfordringer, men også fordeler i de høyest liggende vinmarkene. Det får en lang vekstsesong og modning. Solen reflekteres fra Middelhavet, på samme måte som vnmarkene i Mosel nyter godt av solreflekser fra elven.

Reguleringen av Etna DOC har vært så godt som uendret siden den ble etablert i 1968. Man kan se det som et eksempel på at slik regulering hindrer utvikling, eller man kan se det som eksempel på at reguleringen har vært vellykkeg og fungerer godt.

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.