I vini del Giro d’Italia 2018: 7. etappe. Pizzo — Praia a Mare

Ikke uventet ble det en heftig avslutning på gårsdagens etappe, og den ga endringer i sammendraget, med Simon Yates 16 sekunder foran Tom Dumoulin. Chris Froome, som har ambisjoner om en trippel i år, fortsetter å tape tid. Et minutt og 10 sekunder er ikke en tidsforskjell som bør gi grunn til bekymring. Men han taper tid på hver etappe, noe han ikke kan fortsette med om han har ambisjoner om å vinne.

I dag er det flatt. Det er ikke en eneste kategorisert stigning. Så dette bør bli en etappe for spurterne, hvor de med sammenlagtambisjoner kan holde seg beskyttet i hovedfeltet uten å anstrenge seg altfor mye — forutsatt at de slipper uhell.

Vi er nå i Calabria, og etappen følger ‘vristen’ på den italienske støvelen. Går vi bakover i historien, var dette et viktig vinområde. Vier herfra var populære i flere hundre år. Men de ble med tiden utkonkurrert blant annet av viner fra Bordeaux og andre deler av Frankrike, som lå nærmere de viktige markedene i London og Amsterdam.

Mot slutten av 1800-tallet ble dette, som de fleste andre vinområder i Europa, rammet av vinlusen phylloxera, som to knekken på det meste av vinmarkene. Produksjonen tok seg ikke opp etter dette. Mot slutten av 1900-tallet hadde de også problemer med konkurransen fra “den nye verden”, som kunne produsere vin av god kvalitet til en relativt lav pris.

Calabria har 12 DOC-klassifiserte områder, men ingen DOCG klassifiserte. Bare 5% av vinproduksjonen er klassifisert. Produsentene oppnår ikke priser for sin vin, som gjør det lønnsomt å etterleve restriksjonene  for DOC-klassifiserte viner.

Calabria har ofte blitt nevnt som et område med et stort potensial for god vinproduksjon. Men dette potensialet har så langt ikke blitt utløst. De mest interessante områdene ligger inne i dalene og oppe i fjellene et stykke fra kysten. Dagens etappe følger kysten hele veien, og kommer ikke i nærheten av de vinområder som det kunne ha vært grunn til å skrive om.
Etappen krysser en smal stripe av Basilicata, før den fortsetter i Campania. Det er ingen interessante viner i denne delen av Basilicata. Campania er en av de mest interessante regionene i Syd-Italia. Men der denne etappen ender, er det ikke så mye interessant å hente.

Det er en flott kyst, og et populært turistområde. Mye av den vinen som produseres, selges til turister i området.

Jeg har også tidligere skrevet noe tilsvarende, og fått protester fra folk som bor eller har bodd i området. Min mer generelle erfaring er at i alle vinproduserende områder finnes det gode produsenter som satser på kvalitet. Men det er vanskelig å finne denne vinen utenfor det aktuele området. Min erfaring er at gode restauranter, som gjerne vil vise fram det deres område har å by på, er gode steder å lete etter god vin. Men jeg har ingen erfaring med dette fra Calabria.

Vil man smake noe av det regionen kan by på, men da en annen del av regionen enn den delen som dagens etappe går gjennom, er det verdt å prøve en Ciro Rosso Riserva  fra Ciro.

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.