I vini del Giro d’Italia 2018: 8. etappe. Praia a Mare — Montevergine di Mercogliano

Som ven­tet ble det spurt­opp­gjør, i går. Med 81 ryt­te­re på sam­me tid, ble det ingen end­rin­ger i sammenlagtposisjonene.

På dagens etap­pe er det igjen mål­gang på top­pen, men avslut­nin­gen er ikke like hard som opp til Etna.

Vi er nå i Cam­pa­nia, Cam­pa­nia betyr egent­lig noe slikt som åker, eng, bon­de­land, osv. Det er et ord vi kjen­ner i uli­ke for­mer som i champs i Champs Ellysé­es, Champag­ne, Kam­pan­je, osv. Kam­pan­je var opp­rin­ne­lig en mili­tær offen­siv hvor man skul­le erob­re land. Men jeg skal ikke dve­le mer ved språket.
Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 8. etap­pe. Praia a Mare — Mon­te­ver­gi­ne di Mercog­li­a­no