I vini del Giro d’Italia 2018: 9. etappe. Pesco Sannita — Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore)

Det var jubel i Equa­dor, da de fikk sin and­re etappe­sei­er i Giro d’I­ta­lia. Vi som er fra et lite land, vet hvor vik­tig det er når en av “våre” hev­der seg. Det ble dra­ma mot slut­ten, da Chris Froo­me igjen gikk i bak­ken. Men når man fal­ler i mot­bak­ke, er hel­dig­vis ikke far­ten så stor, skjønt de syk­let nok for­te­re opp­over enn de fles­te av oss gjør på flat­mark. I sam­men­dra­get ble det ingen end­rin­ge av betyning.

Det hard­ner til. Det er nok en avslut­ning på top­pen, nå med på første­ka­te­go­ri­stig­nin­ger rett etter hver­and­re, som tar ryt­ter til mål­gang over 2000 moh. Vi får håpe at vi får angrep fra noen som gjør at sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne må sva­re, og ikke bare kan avven­te de nes­te to ukene.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 9. etap­pe. Pesco San­ni­ta — Gran Sas­so d’Italia (Cam­po Impe­ra­to­re)