I vini del Giro d’Italia 2018: 10. etappe. Penne — Gualdo Tandino

Ny start etter en dags vel­for­tjent hvi­le. Det er all­tid litt usik­kert hvor­dan de enkel­te ryt­ter­ne star­ter etter en hvile­dag. I dag skal de syk­le den lengs­te etap­pen i årets ritt. Den er 239 km lang. Den har­des­te stig­nin­gen kom­mer tid­lig på etap­pen, og ingen kom­mer til å bru­ke kref­ter på å angri­pe så tid­lig. Her kan et brudd gå inn. Men hen­ger spur­ter­ne med helt til mål, kan det blir et spurtoppgjør.

Pen­ne — jeg for­bin­der med med rør­for­met pas­ta. Men jeg klar­te ikke å fin­ne noen sam­men­heng mel­lom den­ne pas­ta­ty­pen og startstedet.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 10. etap­pe. Pen­ne — Gual­do Tandi­no