I vini del Giro d’Italia 2018: 11. etappe. Assisi — Osimo

I dag er det en etap­pe som går mye opp og ned, men uten de vel­dig utford­ren­de stig­nin­ge­ne. De to fjel­le­ne ryt­ter­ne skal over, kom­mer dess­uten gans­ke tid­lig. Men avslut­nin­gen er ca 2 km mot­bak­ke, så et er ikke en etap­pe for de mest utpre­ge­de spurterne.

Vi star­ter i Assi­si, føde­byen til mun­ken Franz av Assi­si. Vi er i Umbria. Klas­si­fi­ka­sjo­nen Assi­si DOC omfat­ter en rek­ke viner. Det pro­du­se­res mest rød med en blan­ding av San­giove­se og Mer­lot. Den sam­me blan­din­gen bru­kes også i rosé. Men det pro­du­se­res også røde end­rue­vi­ner av Caber­net Sau­vig­non, Mer­lot og Pinot Noir (Pinot Nero).

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 11. etap­pe. Assi­si — Osi­mo