I vini del Giro d’Italia 2018: 11. etappe. Assisi — Osimo

I dag er det en etappe som går mye opp og ned, men uten de veldig utfordrende stigningene. De to fjellene rytterne skal over, kommer dessuten ganske tidlig. Men avslutningen er ca 2 km motbakke, så et er ikke en etappe for de mest utpregede spurterne.

Vi starter i Assisi, fødebyen til munken Franz av Assisi. Vi er i Umbria. Klassifikasjonen Assisi DOC omfatter en rekke viner. Det produseres mest rød med en blanding av Sangiovese og Merlot. Den samme blandingen brukes også i rosé. Men det produseres også røde endrueviner av Cabernet Sauvignon, Merlot og Pinot Noir (Pinot Nero).

Hvitvinen Assisi Bianco skal ha 50-70% Trebbiano, sammen med Grechetto og noen andre hvite druer. Assisi Grechetto skal ha minst 85% Grechetto. Grechetto er favorittdruen i området, så det bør kanskje være dagens vin.

Det er ikke mye vin når vi krysser fjellene. Målbyen er i Marche. Vi ender i  Cornero, hvor det produseres en Rosso Cornero, og en Cornero DOCG. Dette er rødvin, laget av druen Montepulciano. Det skal være minst 85% av denne, og det kan være inntil 15% Sangiovese. Dette regnes for den beste rødvinen fra Marche.

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.