Leder i Oslo-politiets trafikkorps Finn Erik Grønli og Kaisa Froyn bør lære trafikkreglene @politietoslo @presserom @tv2nyhetene

TV2 har et opp­slag om “Her tre­ner syk­kel­la­get ulov­lig på Ring 3 i Oslo”, med video av et syk­kel­lag som begår den kar­di­nal­synd å kren­ke bilis­te­nes, etter bilis­te­nes vur­de­ring, hel­li­ge grunn.

Ring 3 er for­budt for gåen­de og syk­lis­ter, sier Finn Erik Grøn­li, som leder Oslo-poli­ti­ets trafikkorps.”

Det­te er nok et eksem­pel på at et syk­kel­fiendt­lig polit dik­ter opp sine egne tra­fikk­reg­ler til ska­de for syk­len­de, og den­ne gan­gen får de også føl­ge av Sta­tens veg­ve­sen. Tra­ge­di­en er fullkommen.

Lis­ten over feil­ak­tig infor­ma­sjon om tra­fikk­reg­ler fra pol­li­ti­et er dess­ver­re lang. Her er noen eksempler:

Politi­le­der Finn Erik Grøn­li kom­mer med føl­gen­de for­kla­ring: Con­ti­nue read­ing Leder i Oslo-poli­ti­ets tra­fikkorps Finn Erik Grøn­li og Kai­sa Froyn bør lære tra­fikk­reg­le­ne @politietoslo @presserom @tv2nyhetene

I vini del Giro d’Italia 2018: 13. etappe. Ferrara — Nervesa della Battaglia

I dag er det nok en flat etap­pe. Det er en fjer­de­ka­te­go­ri ca 20 km får mål, men den bør ikke by på noen pro­ble­mer. Så det blir nok spurt­opp­gjør i dag også. Men i mor­gen er det fjell for alvor, så det­te kan være dagen hvor noen begyn­ner å kjen­ne på gam­le ska­der, gry­en­de syk­doms­tegn og annet som kan gi dem et påskudd til å stå av før den sis­te delen med har­de fjell.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 13. etap­pe. Fer­ra­ra — Nerve­sa del­la Bat­tag­lia