I vini del Giro d’Italia 2016: 14. etappe. San Vito al Tagliamento — Monte Zoncolan

Nå begynner alvoret. Tre tredje- og en andrekategori stgning som oppvarming, før avslutningen opp Monte Zoncolan. 10 km med en gjennomsnittsstigning på 12%, og 22% på det bratteste, Her kan det være mye tid å miste og å vinne. De som har blitt hengende etter i sammendraget, som Chris Froome, må nå begynne å angripe, hvis de skal kunne hevde seg.

Vi begynner å nærme oss den delen av Giroen hvor det blir særdeles interessant sportslig, men hvor det er vanskelig å finne interessant drikke. Men foreløpig er vi bare ved begynnelsen av fjellene, og der er det mulig å finne noe.

Vi er i Friuli — Venezia Giuli. Navnet på provinsen er forvirrende, ikke minst fordi Venezia ikke ligger her, men i Veneto. Navnet Venezia henger igjen fra Den venetianske republikkens tid. Den delen som lå i Friuli fikk navnet Venezia-Giulia, etter Julius Cæasar. Den delen som lå i Veneto ble kalt Venezia-Euganea og delen i Trentino ble kalt Venezia-Tridentina. Friuli, som vi for korthets skyld kan kalle regionen, er en interessant vinregion. Det produseres mye rødvin, men regionen er først og fremst en hvitvinsregion.

Friuli er det området som ledet an i utviklingen av kvalitetshvitvin i Italia. Vi kan minne om at Italia er et ungt land, Friuli er nær Østerrike. Det var et rekreasjonsområde for Østeriksk adel og kongelige, og var også en leverandør av vin til disse ganske kresne kundene. Friuli ble derfor tidlig en produsent av kvalitetsvin. Området er også sterk påvirket fra Frankrike, og det dyrkes ganske mye “franske” druer.

Vi starter mellom de to byene Udine og Pordenone. Det er i området Friuli Grave. Grave er det samme oret som vi finner i Graves i Bordeaux, og i det engelske gravel, og betyr grus.

Vi er mellom Apene og Adriaterhavet, I nord, mot Alpene er det relativt kjølig, og ganske mye regn. Mot sør er det varmere og tørrere. Adriaterhavet er et varmemagasin som bidrar til å kjøle temperaturen om sommeren, og hindre at det blir for kaldt om vinteren. Alpene skjermer området mot kalde vinder fra nord om vinteren.

I Friuli Grave produseres omtrent halvparten av Friulis viner. Det er ingen stor overraskelse at det største området i Friuli er det minst interessante, med store produsenter og ganske industrialisert produksjon. Men også her arbeider noen produsenter for å øke kvaliteten.

Hvitvin dominerer, og Pinot Griogio er den dominerende druen. Men det produseres også en del rødvin, for det meste på “internasjonale” eller franske druer som Cabernet Sauvignon og Merlot. Men man dyrker også den lokale druen Refosco dal Peduncolo, som gir en mørk rødvin med mye syre.

De beste områdene i Friuli ligger litt lenger øst enn dagens etappe, nærmere grensen mot Slovenia. For mange er italiensk vin først og fremst Piemonte, Veneto og Toscana. Det er ike uten grunn at disse er de ledende områdene. Men forsøk noen viner fra Friuli!

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

 

Continue reading I vini del Giro d’Italia 2016: 14. etappe. San Vito al Tagliamento — Monte Zoncolan