I vini del Giro d’Italia 2018: 19. etappe: Venaria Reale — Bardonecchia

Så ble det endelig et brudd som gikk inn. Men det mest interessante skjedde lenger bak, i konkurransen mellom sammenlagtkandidatene Simon Yates viste svakhetstegn, og Chris Froome viste at han i alle fall er kandidat til en pallplass.

I dag er årets Cima Coppi etappe, det høyeste punktet i årets Giro: Colla delle Finestre på 2178 meter. Det er et av fire fjell i dag, og det hele avsluttes med nok en toppavslutning. Intet er så langt avgjort.

Jeg tar med løypeprofilen, for å gi et inntrykk av hva rytterne har i vente.

Piemonte betyr ved foten av fjellet, hvilket betyr at det også er fjell.

Jeg har tidligere skrevet at når det er etapper med mye fjell, så hender det av vi finner litt vin nede i dalene. I dag kan vi finne noe vin i  Valsusa, eller Susadalen, som rytterne skal gjennom en del av, mellom de første fjellene.

Det er vanskelig å finne ut noe særlig om vin fra dette området. Det er et område som ble klassifisert på midten av 1990-tallet. Her produseres rødvin på velkjente druer som Barbera og Dolcetto. Men det brukes også lokale druer som Neretto og Avana. Det er omtrent så mye jeg har klart å finne ut om vinen fra dette området.

Det produseres ikke mye av denne vinen, så den er neppe lett å finne utenfor sitt eget område. Viner som produseres opp mot fjellene og kjente skisteder, blir for det meste solgt til turister i området.

Av det jeg har klart å finne ut, synes dette å være en vin man drikker hvis man er i området. Men det er en vin det neppe er verdt å lete etter, dels fordi den vil være vanskelig å finne, dels fordi den ikke virker å være en særlig interessant vin.

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.