Vill West i sykkeltrafikken. Ekko fra en gammel røykedebatt. @westjohnsen

Aviskommentatorer må stadig finne på noe nytt å kommentere. Noen kaster seg over folk som sykler. Frank Rossavik har prøvd seg, Joacim Lund har forsøkt seg. Den som har truffet best er VGs Anders Giæver. Når har også Lars West Johnsen kastet seg på og skriver om Gatekampen, og han går på trynet som flere har gjort før ham. I will west-tradisjon skriver han om “en duell i gatene”. Han får det til å bli et problem at flere sykler, og stiller seg dermed opp bak mange sykkelhatere.

Han referer fra egen twitterdbatt:

“Tidligere i uka prøvde jeg å bidra til en tråd på Twitter om sykling i bygatene. En syklist på vestkanten var sint på bilister som stoppet i sykkelfeltet. Verdiløse mente han sykkelfeltene var hvis bilene stoppet i dem. ”

Her er noe av debatten, slik den er gjengitt i kommentaren.

«Litt smidighet MÅ vi som syklister også utvise. Vi ber om plass, da må vi også gi plass», svarte jeg. Med håp om dialog om at vi som syklister må utvise smidighet, og bidra til trygt og godt trafikalt samkvem. Gi og ta, liksom. Nei.

«Det er all stans forbudt i sykkelfelt. Bør ikke forbudet håndheves?» fikk jeg til svar. Pingpongen fortsatte.

«Pragmatikk», spilte jeg tilbake.

Pragmatikk? Er det dette det kalles når syklende tvinges ut i motgående biltrafikk fordi bilister ignorerer regler? Continue reading Vill West i sykkeltrafikken. Ekko fra en gammel røykedebatt. @westjohnsen

RINF 1100 – eksamensoppgave vår 2018

Arne Dahl var en lederskikkelse i den nokså løst organiserte gruppen «Stopp muslimsk innvandring». Han hadde startet Facebookgruppen som også het «Stopp muslimsk innvandring». Den var lukket, slik at bare de Arne Dahl eller noen andre i den indre kretsen rundt Arne Dahl godkjente, fikk bli medlemmer. Den hadde ca 300 medlemmer. I denne gruppen skrev Arne Dahl blant annet følgende i et innlegg:

«Muslimene flommer inn over våre grenser. De har kommet for å snylte på våre velferdsordninger. De formerer seg som kaniner, både med hverandre og ved at mennene voldtar våre kvinner. Om få år vil de være så mange at de overtar samfunnet. Da må vi alle underkaste oss deres sharialover.

Det er en krig mot oss. Vi må forsvare vårt land og vår kultur før det er for sent. Vi må stenge grensene for folk fra muslimske land. Alle oppholdstillatelser og statsborgerskap som har vært gitt, må trekkes tilbake. De bør sendes tilbake til landene de kom fra. Inntil de kan sendes ut, bør de interneres i egne leire. Vi må stoppe smitten. Hvis de ikke kan sendes ut, må de steriliseres.»

Journalist Peder Ås i Storevikposten fikk tips om hva som sto på denne Facebooksiden, og fikk oversendt en kopi. Han gjenga det som er gjengitt ovenfor. Han kontaktet Arne Dahl. Arne Dahl sa at avisene ikke hadde noe med hva som ble skrevet i lukket gruppe på Facebook.

Det hadde vært bråk og en del voldsepisoder ved arrangementer i regi av «Stopp muslimsk innvandring». Flere av Arne Dahls tilhengere var dømt for vold mot innvandrere. Peder Ås spurte Arne Dahl om han aksepterte slik opptreden.

«Jeg har aldri oppfordret til vold mot muslimske innvandrere. Men de er våre fiender, og folk må selv velge hvordan de vil aksjonere. Det er ikke min oppgave å passe på muslimene, men jeg har ikke noe ansvar for hva andre gjør.»

Alt dette sto på trykk i Storevikposten, sammen med et bilde som var tatt av Arne Dahl noen måneder tidligere, da han holdt en appell for sine tilhengere på torget i Storevik.

Caroline Vold, som var leder av Antirasistisk gruppe i Storevik, reagerte på dette, og anmeldte Arne Dahl, journalist Peder Ås, redaktøren i Storevikposten Åse Vold og Facebook for rasistiske ytringer.

Arne Dahl viste til at ytringsfriheten ikke bare var forbeholdt folk med politisk korrekte meninger. Det måtte være lov å argumentere for å stoppe den muslimske innvandringen til Norge. Dessuten måtte han kunne skrive hva han ville i en lukket gruppe å Facebook.

Han kunne ikke holdes ansvarlig for det som sto i Storevikposten. Han hadde ikke sendt noe til dem, og hadde bare svart på noen spørsmål fra Peder Ås. Han mente også at Storevikposten ikke hadde lov til å trykke bildet av ham.

Spørsmål 1:

Er Arne Dahls utsagn lovlige?

Spørsmål 2:

Kan Arne Dahl holdes ansvarlig for det han har skrevet i denne type lukket gruppe på Facebook?

Spørsmål 3:

Kan Arne Dahl holdes ansvarlig for at Peder Ås gjengir det han svarte på spørsmål fra Peder Ås?

Spørsmål 4:

Kunne Storevikposten trykke bildet av Arne Dahl?

Peder Ås hevdet at det var viktig å få fram hva slags grupper vi hadde i samfunnet. Pressen måtte kunne gjengi hva som ble sagt i slike grupper, uten at de selv kunne holdes ansvarlige for eventuelle rasistiske utsagn, så lenge de var korrekt gjengitt. Han måtte også kunne gjengi de svar han fikk på noen oppklarende spørsmål.

Åse Holm sa at hun ikke hadde rukket å lese denne saken før den ble trykket, og at hun derfor ikke kunne holdes ansvarlig

Spørsmål 5:

Kan Peder Ås holdes ansvarlig for å ha gjengitt Arne Dahls innlegg og hans svar om vold mot innvandrere?

Spørsmål 6:

Kan Åse Holm holdes ansvarlig for den artikkelen som Peder Ås skrev?

Alle spørsmål skal besvares og svarene skal begrunnes.

Kommentarer til tidligere eksamensoppgaver

Kommentarer til tidligere eksamensoppgaver i faget RINF 1100 - Ytringsfrihet og medieregulering. Dette er kommentarer skrevet for studenter, det er ikke sensorkommentarer. Det finnes ikke lignende kommentarer til andre eksamensoppgaver enn de som er inkludert her.

Alle tidligere eksamensoppgaver i RINF 1100, uten kommentarer-