RINF 1100 – eksamensoppgave vår 2018

Arne Dahl var en lederskikkelse i den nokså løst organiserte gruppen «Stopp muslimsk innvandring». Han hadde startet Facebookgruppen som også het «Stopp muslimsk innvandring». Den var lukket, slik at bare de Arne Dahl eller noen andre i den indre kretsen rundt Arne Dahl godkjente, fikk bli medlemmer. Den hadde ca 300 medlemmer. I denne gruppen skrev Arne Dahl blant annet følgende i et innlegg:

«Muslimene flommer inn over våre grenser. De har kommet for å snylte på våre velferdsordninger. De formerer seg som kaniner, både med hverandre og ved at mennene voldtar våre kvinner. Om få år vil de være så mange at de overtar samfunnet. Da må vi alle underkaste oss deres sharialover.

Det er en krig mot oss. Vi må forsvare vårt land og vår kultur før det er for sent. Vi må stenge grensene for folk fra muslimske land. Alle oppholdstillatelser og statsborgerskap som har vært gitt, må trekkes tilbake. De bør sendes tilbake til landene de kom fra. Inntil de kan sendes ut, bør de interneres i egne leire. Vi må stoppe smitten. Hvis de ikke kan sendes ut, må de steriliseres.»

Journalist Peder Ås i Storevikposten fikk tips om hva som sto på denne Facebooksiden, og fikk oversendt en kopi. Han gjenga det som er gjengitt ovenfor. Han kontaktet Arne Dahl. Arne Dahl sa at avisene ikke hadde noe med hva som ble skrevet i lukket gruppe på Facebook.

Det hadde vært bråk og en del voldsepisoder ved arrangementer i regi av «Stopp muslimsk innvandring». Flere av Arne Dahls tilhengere var dømt for vold mot innvandrere. Peder Ås spurte Arne Dahl om han aksepterte slik opptreden.

«Jeg har aldri oppfordret til vold mot muslimske innvandrere. Men de er våre fiender, og folk må selv velge hvordan de vil aksjonere. Det er ikke min oppgave å passe på muslimene, men jeg har ikke noe ansvar for hva andre gjør.»

Alt dette sto på trykk i Storevikposten, sammen med et bilde som var tatt av Arne Dahl noen måneder tidligere, da han holdt en appell for sine tilhengere på torget i Storevik.

Caroline Vold, som var leder av Antirasistisk gruppe i Storevik, reagerte på dette, og anmeldte Arne Dahl, journalist Peder Ås, redaktøren i Storevikposten Åse Vold og Facebook for rasistiske ytringer.

Arne Dahl viste til at ytringsfriheten ikke bare var forbeholdt folk med politisk korrekte meninger. Det måtte være lov å argumentere for å stoppe den muslimske innvandringen til Norge. Dessuten måtte han kunne skrive hva han ville i en lukket gruppe å Facebook.

Han kunne ikke holdes ansvarlig for det som sto i Storevikposten. Han hadde ikke sendt noe til dem, og hadde bare svart på noen spørsmål fra Peder Ås. Han mente også at Storevikposten ikke hadde lov til å trykke bildet av ham.

Spørsmål 1:

Er Arne Dahls utsagn lovlige?

Spørsmål 2:

Kan Arne Dahl holdes ansvarlig for det han har skrevet i denne type lukket gruppe på Facebook?

Spørsmål 3:

Kan Arne Dahl holdes ansvarlig for at Peder Ås gjengir det han svarte på spørsmål fra Peder Ås?

Spørsmål 4:

Kunne Storevikposten trykke bildet av Arne Dahl?

Peder Ås hevdet at det var viktig å få fram hva slags grupper vi hadde i samfunnet. Pressen måtte kunne gjengi hva som ble sagt i slike grupper, uten at de selv kunne holdes ansvarlige for eventuelle rasistiske utsagn, så lenge de var korrekt gjengitt. Han måtte også kunne gjengi de svar han fikk på noen oppklarende spørsmål.

Åse Holm sa at hun ikke hadde rukket å lese denne saken før den ble trykket, og at hun derfor ikke kunne holdes ansvarlig

Spørsmål 5:

Kan Peder Ås holdes ansvarlig for å ha gjengitt Arne Dahls innlegg og hans svar om vold mot innvandrere?

Spørsmål 6:

Kan Åse Holm holdes ansvarlig for den artikkelen som Peder Ås skrev?

Alle spørsmål skal besvares og svarene skal begrunnes.