Vill West i sykkeltrafikken. Ekko fra en gammel røykedebatt. @westjohnsen

Aviskommentatorer må stadig finne på noe nytt å kommentere. Noen kaster seg over folk som sykler. Frank Rossavik har prøvd seg, Joacim Lund har forsøkt seg. Den som har truffet best er VGs Anders Giæver. Når har også Lars West Johnsen kastet seg på og skriver om Gatekampen, og han går på trynet som flere har gjort før ham. I will west-tradisjon skriver han om “en duell i gatene”. Han får det til å bli et problem at flere sykler, og stiller seg dermed opp bak mange sykkelhatere.

Han referer fra egen twitterdbatt:

“Tidligere i uka prøvde jeg å bidra til en tråd på Twitter om sykling i bygatene. En syklist på vestkanten var sint på bilister som stoppet i sykkelfeltet. Verdiløse mente han sykkelfeltene var hvis bilene stoppet i dem. ”

Her er noe av debatten, slik den er gjengitt i kommentaren.

«Litt smidighet MÅ vi som syklister også utvise. Vi ber om plass, da må vi også gi plass», svarte jeg. Med håp om dialog om at vi som syklister må utvise smidighet, og bidra til trygt og godt trafikalt samkvem. Gi og ta, liksom. Nei.

«Det er all stans forbudt i sykkelfelt. Bør ikke forbudet håndheves?» fikk jeg til svar. Pingpongen fortsatte.

«Pragmatikk», spilte jeg tilbake.

Pragmatikk? Er det dette det kalles når syklende tvinges ut i motgående biltrafikk fordi bilister ignorerer regler?

Lars West Johnsen er et ekko fra gamle røykere da “røykeloven” ble strammet inn for 14 år siden. “Ikke-røykerne må også vise hensyn”, var tonen fra røykerne da. “Litt røyk må de da tåle, det er ikke SÅÅÅ sjenerende”. De ville sikkert ha nikket anerkjennende til Lars West Johnsens ønske om pragmatikk. Lars West Johnsen kjemper en like dårlig og en like tapt sak som røkerne gjorde. Det er faktisk ikke mer enn 14 år og noen dager siden folk røykte på alle kafeer og restauranter. Om 10-15 år vil vi være like hoderystende til at man tidligere brukte gaten til parkering, og som vi er til at man tidligere kjørte bil gjennom Folketeaterpassasjen.

Nei, Lars West Johnsen. Vi skal ikke vise noen form for smidighet som innebærer at vi aksepterer at bilister tar seg til rette og okkuperer det lille gatearealet som endelig er frigjort.

Aviskommentatorer må skjerpe seg, alle sammen. Ja, jeg er bevisst akkurat like unaynasert som Lars West Johnsen, Joacim Lund, Frank Rossavik & co når de skriver om syklister. Jeg behandler dem som en gruppe, hvor de er like ille alle sammen. Og de må skjerpe seg alle sammen.

Ingen forsvarer uvettig sykling. I alle fall har ikke jeg sett noen som gjør det. Men Lars West Johnsen er den første aviskommentatoren som faktisk forsvarer uvettig bilkjøring og parkering, ved at bilister parkerer i sykkelfelt, og dermed ofte tvinger syklende ut i kjørefelt med motgående trafikk. “Pragmatikk” kaller han det.  Bølleopptreden, hvor man baserer seg på “den sterkestes rett”, hvor det tar seg til rette på andre bekostning.

Jeg nekter å være med på å kritisere hvordan andre sykler. Jeg har ansvar for hvordan jeg selv sykler, ikke for hvordan andre sykler. Og andre har ikke noe ansvar for hvordan jeg sykler. Jeg vil ikke la folk som Lars West Johnsen, Joacim Lund og Frank Rossavik sette premissene for en debatt om sykkelkultur.

Den dagen vi får et stort kor av bilister, akkompagnert av mange aviskommentatorer som sier at vi bilister må skjerpe oss. Vi må slutte å kjøre i fylla, vi må slutte å kjøre for fort, vi må slutte å bruke mobiltelefon når vi kjører, vi må passe på at vi ikke overser syklende, vi må redusere farten når sikten er dårlig, vi må overholde vikeplikten overfor syklende, DA, men ikke før, skal jeg begynne å kommentere hvordan andre sykler.

Vi mangler ikke en sykkelkultur. Det vi mangler er en trafikkultur, og syklende er selvsagt en del av den. Men bilistene dominerer, også de negative sidene ved vår trafikkultur. Det er bilistene som har okkupert det aller meste av plassen. Som noen ganske treffende kommenterte det men denne:

En bilist, en fotgjenger og en syklist sitter runde en kakeboks med 12 kaker. Bilisten tar 11 kaker, og sier til fotgjengeren: Nå må du passe på, for han syklisten vil ta kaken din.

Vi vet også at det er bilister som skader og dreper folk i trafikken, Vi må selvsagt ta tak i hovedproblemet, og det er biltrafikken. Sykkel er en del av løsningen. Bilene er ikke bare en del av, men selve hovedproblemet.

Jeg pleier ofte å si at jeg fortsatt er såpass mye marxist at jeg tror vi må ha infrastrukturen på plass, så vil kulturen utvikle seg når den materielle strukturen er på plass. Myndigheten har hovedansvaret.

Den trofaste bidragsyter til Dagsavisens forgjenger Arbeiderbladet, Alf Prøysen, kommenterte dette på en utmerket måte i sin vise “Den skyldige”. “Største skylda det har nok snekkern, som laga stegan øt røtne bord.”

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.