RINF 1100 – kommentarer til eksamen vår 2018.

Dette er en kommentar til eksamensoppgaven i RINF 1100, ytringsfrihet og medieregulering, skrevet for studenter som var oppe til eksamen, og for studenter som skal studere dette faget i fremtiden.  Oppgaveteksten er tilgjengelig her.

Noen generelle kommentarer: Det var stilt seks spørsmål. Noen har valgt å behandle to spørsmål felles, og noen har i realiteten behandlet et spørsmål under et annet, kanskje fordi de ikke fikk helt tak i et av spørsmålene. Så lenge spørsmålene er besvart, er det helt greit at man har slått to sammen to, eller kanskje behandlet det under en annen overskrift, i alle fall så lenge fremstillingen fungerer.

Dette er et 10-poengs fag for studenter som i utgangspunktet ikke studerer juss, og som ikke har noen juridisk bakgrunn. Det legger premissene for hvor mye man kan vente av studentene i dette faget.

Jeg må også legge til at det jeg skriver her, er hva det etter min vurdering er mulig å få ut av oppgaven, og dette går nok langt utover hva vi med rimelighet kan vente av studenter i et fag som RINF 1100. Continue reading RINF 1100 – kommentarer til eksamen vår 2018.