Bikerail 2018 – med sykkel på Interrail. Dag 1: Båt til København

“It is by riding a bicycle that you learn the contours of a country best, since you have to sweat up the hills and coast down them. Thus you remember them as they actually are, while in a motor car only a high hill impresses you, and you have no such accurate remembrance of country you have driven through as you gain by riding a bicycle.”

Dette sa Ernest Hemingway om å sykle. Ingen er vel overrasket over at jeg er enig.

Vi som liker å sykle, må innrømme at det ikke er en transportform som egner seg for lange reiser. Mine etapper er typisk på rundt 100 km per dag, når jeg er på sykkeltur. Noen ganger lenger, andre ganger kortere. Men i snitt blir det ca 100 km per dag. Andre vil ha dem kortere. De fleste organiserte sykkelturene er, så langt jeg har sett, lagt opp med dagsetapper på 50-70 km. Andre sykler lenger. Jeg husker at Martin Hoff  en gang syklet fra Stockholm til Oslo, og la inn en omvei på slutten, for å kunne logge 700 km. Erfaring har lært meg at man skal ikke skal uttale seg med stor skråsikkerhet om hva man ikke kommer til å gjøre i fremtiden. Men jeg tar sjansen: Jeg kommer aldri til å sykle etapper på 700 km.

Ved å kombinere tog og sykkel, kan vi kombinere det å ta de lange transportstrekningene med tog, og sykle der vi ønsker å sykle. Tog og sykkel er en nærmest ideell kombinasjon når man skal reise.

Mine planer for sommeren er å ta båten til København, sykle derfra til Rødby og påbegynne togreisen derfra. Foreløpig har jeg verken syklet eller reist noe med tog av betydning. Jeg syklet hjemmefra Frogner til DFDS-terminalen på Vippetangen, for å ta båten til København.

Continue reading Bikerail 2018 – med sykkel på Interrail. Dag 1: Båt til København