Politiet sletter VG-fotografs bilder. Uakseptabel og ulovlig sensur fra politiet.

“Politimann slettet VG-fotografens bilder fra T-baneulykke i Oslo”, melder Aftenposten. Dette er etter min vurdering uhjemlet, uakseptabel og ulovlig sensur fra politiets side.

Som alltid når det gjelder inngrep mot ytringer, må vi starte med Grunnloven § 100. Det er de fire første leddene som har interesse i denne sammenhengen.

“Ytringsfrihet bør finne sted.

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov.

Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.

Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Brevsensur kan ikke settes i verk utenfor anstalter.”

Continue reading Politiet sletter VG-fotografs bilder. Uakseptabel og ulovlig sensur fra politiet.