Akademisk ytringsfrihet. NTNU og Resett

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem  ved NTNU ble kalt inn på instituttlederens kontor og utsatt for sterk kritikk for å ha latt seg intervjue av nettstedet Resett. Ytringsfrihet er viktig, og den er særlig viktig i akademia. I akademia skal vi ha en særdeles høy toleranse overfor avvikende, upopulære og kritiske meninger.

Jeg synes Resett er et forferdelig, høyrekstremt nettsted. På nettstedet spres falske nyheter, rasisme, hat og personhets. Selv ville jeg ikke ha uttalt meg til det nettstedet. En del av ytringsfriheten er også friheten til ikke å ytre seg. Øyvind Eikrem er i sin fulle rett til å uttale seg til hvem han vil, om hva han vil, uansett hva vi andre måtte mene om det han sier og om hvem han uttaler seg til.

I Universitetsavisa omtales hendelsen slik:

“Kort tid etter mottar Eikrem enda en epost fra instituttets ledelse, denne fra nestleder Edgar Martinsen, hvor han blant annet skriver at «som kollega og ansvarlig for forskning reagerer jeg på din kommentar på Resett.» I eposten anklager ISAs nestleder Eikrem for ikke å overholde instituttets verdinormer, og han oppfordrer Eikrem til å «gå i deg selv», fordi uttalelsene hans etter nestlederens konklusjon «harmonerer ikke med et av våre viktigste standpunkter; respekt og anerkjennelse.»”

Nestleder Edgar Martinsen må gjerne være dypt uenig med Øyvind Ekrem, og må gjerne ta til motmæle. Men da må han tre ut av rollen som nestleder ved instituttet, slik at han fremtrer som motdebattant på like linje med Øyvind Eikrem.

Continue reading Akademisk ytringsfrihet. NTNU og Resett

Bjørvika. Problemene lar seg løse hvis man vil. @presserom @Planogbygning

Bjørvika har blitt en planleggingsskandale som tar liv.  Hos hovedansvarlig for fadesen, Statens vegvesen, er man ikke villige til å erkjenne problemene. I sin sedvanlige selvtilfredshet, kan de bare si at alt er såre vel.

Kaisa Froyn fra Statens vegvesen sier til Aftenposten:

“Men det er ikke aktuelt å utestenge enkelte trafikantgrupper, sier Froyn i Statens vegvesen.

– Denne gaten skal ivareta mange ulike funksjoner ettersom den er knyttet opp til både jernbanestasjonen og fergeterminalen, påpeker hun.”

Dette er ikke sant det heller. Statens vegvesen hadde  ingen betenkeligheter med å utestenge syklende da gaten åpnet i 2014.

“Trafikken i Dronning Eufemia har ikke satt seg ennå, bilistene har ikke lært seg det nye kjøremønsteret og oppfører seg uforutsigbart. Dermed blir det såpass uoversiktlig at vi ikke ønsker syklister der, forklarer Eystein Hanssen i Statens vegvesen i en e-post til Syklistenes Landsforening (SLF).”

For Statens vegvesen er trafikanter=bilister. Som ikke-trafikanter kan syklende tydeligvis utestenges.

Statens vegvesens “logikk” er at biistene først må venne seg til et kjøremønster uten syklister, før man slipper syklistene inn på veien. Dette var i mai 2014. Nå, snart 4,5 år senere, sier Statens vegesen, nå ved Kaisa Froyn:

“strukturen i gaten ikke har satt seg ennå”.

Statens vegvesen venter fortsatt på at trafikken i gaten skal få satt seg. Vi lurer på hvor lenge vi skal vente. Statens vegvesen bør ha en plan, både for hva slags sykkeløsning som kommer, og for når den kommer. Denne planen må Statens vegvesen legge fram. Inntil det skjer, tror jeg ingen ting på det som folkene fra Statens vegvesen sier. Jeg har hørt for mange tomme løfter fra den kanten. Jeg regner med at det er som det har vært i hele Bjørvikaprosjektet: Statens vegvesen har aldri laget noen planer for en god sykkelløsning der.

Continue reading Bjørvika. Problemene lar seg løse hvis man vil. @presserom @Planogbygning

En dom om påkjørsel av syklist

Oslo tingrett avsa 11. september 2018 en dom etter en påkjørsel av en syklist i krysset Pilestredet x Sporveisgt i Oslo, 18-034023MED-OTIR/07. Den kopien av dommen som jeg har fått, er ikke anonymisert. Jeg har derfor så langt ikke valgt å legge den ut, selv om den er merket med “ingen bregrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse”. Dommer, også straffedommer, er i utgangspunktet offentlige dokumenter. Men tiltaltes navn og adresse, som er oppgitt i dommen, har etter min vurdering ingen offentlig interesse.

Dommen har fått mye medieomtale, og det er derfor ingen grunn til å legge skjul på at syklisten i dette tilfellet var Sunniva Gylver, prest i Fagerborg kirke. Jeg foretrekker å lese en dom før jeg kommenterer den, og vil ikke bare basere meg på medieomtale. Hvilket gjør at det ofte tar litt tid før jeg skriver slike kommentarer. Jeg har ofte uttalt meg kritisk om dommer som gjelder kollisjoner mellom syklist og bilist, eventuelt påkjørsler av syklister. Retten har en tendens til å identifisere seg med tiltalte, som i Borgarting lagmannsretts dom om bilist som kjørte på og drepte en syklist i Holmenkollen. Det er mange likhetspunkter mellom disse to sakene.

Continue reading En dom om påkjørsel av syklist

Hvis man mener alvor med å prioritere fotgjengere: Gi fotgjengere grønn mann umiddelbart

Vi får ofte høre at Oslo prioriterer trafikantgruppene slik:

  1. Fotgjengere.
  2. Syklister
  3. Kollektivtrafikk
  4. Nyttetrafikk
  5. Privatbil

Vi som gjerne beveger oss rundt i byen til fots eller med sykkel, vet at dette ikke er sant. Det har blitt bedre de senere årene, men det er langt igjen. Grunnholdningen i trafikkplanlegging er fortsatt: Bilen først. Det er nærmest som om man ser på bilen som et naturgitt fenomen, som skal ha plass over alt. Når man sier i Oslos sykkelstrategi at ingen skal ha mer enn 200 meter til sykkeltilrettelegging, er det en bekreftelse på dette. Man bør kunne sykle fra dør til dør, på vei tilrettelagt for sykling. “Naturloven” er visst at man skal kunne kjøre bil fra dør til dør.

Hvis man mener alvor med å prioritere fotgjengere, er det ett tiltak som bør kunne gjennomføres ganske umiddelbart, og som ikke kan kreve noen form for omregulering:

Gi fotgjengerne prioritet i alle kryss.

Continue reading Hvis man mener alvor med å prioritere fotgjengere: Gi fotgjengere grønn mann umiddelbart