Hvis man mener alvor med å prioritere fotgjengere: Gi fotgjengere grønn mann umiddelbart

Vi får ofte høre at Oslo prioriterer trafikantgruppene slik:

  1. Fotgjengere.
  2. Syklister
  3. Kollektivtrafikk
  4. Nyttetrafikk
  5. Privatbil

Vi som gjerne beveger oss rundt i byen til fots eller med sykkel, vet at dette ikke er sant. Det har blitt bedre de senere årene, men det er langt igjen. Grunnholdningen i trafikkplanlegging er fortsatt: Bilen først. Det er nærmest som om man ser på bilen som et naturgitt fenomen, som skal ha plass over alt. Når man sier i Oslos sykkelstrategi at ingen skal ha mer enn 200 meter til sykkeltilrettelegging, er det en bekreftelse på dette. Man bør kunne sykle fra dør til dør, på vei tilrettelagt for sykling. “Naturloven” er visst at man skal kunne kjøre bil fra dør til dør.

Hvis man mener alvor med å prioritere fotgjengere, er det ett tiltak som bør kunne gjennomføres ganske umiddelbart, og som ikke kan kreve noen form for omregulering:

Gi fotgjengerne prioritet i alle kryss.

Continue reading Hvis man mener alvor med å prioritere fotgjengere: Gi fotgjengere grønn mann umiddelbart