Avgjørelse om Lovdatas baser

Foto på toppen: Tore Sætre , Wikimedia Common, CC 4.0 BY-SA Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0.

Borgarting lagmannsrett har nå kommet med sin avgjørelse i tvisten mellom Lovdata og rettspraksis.no. Folkene bak rettspraksis.no la ut høyesterettsdommer på nett, som de blant annet hadde tatt fra Lovdatas baser, slik disse basene for en del år tilbake ble gitt ut på CD og DVD.

Lovdata fikk medhold i at Rettspraksis.no krenket Lovdatas databarerett. Jeg er enig i konklusjonen, men setter mange spørsmålstegn ved rettens begrunnelse

Continue reading Avgjørelse om Lovdatas baser

Kan tre like toner utgjøre et åndsverk?

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert i NIR 2016/3, s. 281-290.Jeg syntes det var på tide å gjøre den tilgjengelig her også.


Den danske Sø og handelsreten avsa i august 2014 en dom, U.2014.3428S, hvor de kom til at et musikkfragment bestående av tre like toner med to ord, var opphavsrettslig vernet. Da jeg ble oppmerksom på dommen, var min umiddelbare tanke: Hvordan er det mulig å komme til et slikt resultat, og lar resultatet seg forsvare?

Dette er saken.

Oister Hi3G [Oister], som leverer mobile bredbåndstjenester, engasjerte reklamebyrået Co+Høgh A/S [CH] til å produsere noen reklamefilmer. Via rettighetsselskapet Upright Music [UM] ble det etablert kontakt med reggaebandet BliGlad [BG]. CH kom med input til reklametekster og til to sanger om henholdsvis mobilt bredbånd og telefon. BG spilte inn musikken, produksjonsteamet Silverbullit produserte musikken. Silverbullit hadde rettighetene til de ferdige tekstene, og til den innspilte musikken med og uten tekst. CH inngikk en etårig lisensavtale som ga dem enerett til å bruke musikken ”Oister Reggae Taletid” [Taletid] og ”Oister Reggae Bølge” [Bølge] i reklamefilm i et år fra 27. februar 2012. CH fikk også opsjon på produksjon og lisens til et supplerende verk ”Oister Reggae Bredbånd”. CH hadde også en opsjon på å forlenge avtaleperioden.

Continue reading Kan tre like toner utgjøre et åndsverk?

Samfunnstopp arrestert for seksuelle overgrep. Om navngivelse ved omtale av straffbare forhold.

Denne kommentaren er basert på et kapittel i utkast til en bok om “Ytringsfrihet og medieregulering” som er planlagt utgitt i 2019. Bilde på toppen: Foto: Jennifer Moo, CC BY-ND 2.0.

For en stund siden ble det kjent at personen som til da stort sett hadde vært omtalt som “samfunnstopp” når mediene skrev om saken om seksuelle overgrep, var tidligere satsråd og fylkesmann Svein H Ludvigsen. Ludvigsens forsvarer, Ulf E. Hansen, sa til Aftenposten at det var “definitivt på tide å minne om Tønne-saken”. For de som trenger en oppfriskning, var dette saken med et enormt mediepress etter at Økokrim tok ut tiltale mot tidligere helseminister Tore Tønne, som endte med at han tok sitt liv i desember 2002.

Continue reading Samfunnstopp arrestert for seksuelle overgrep. Om navngivelse ved omtale av straffbare forhold.

Flåklypa Grand Prix ruller videre med Il Lawyerscost(er) Extra Gigante

For et drøyt år siden avgjorde Høyesterett et av hovedspørsmålene i tvisten om Il Tempo Gigante, og ga Aukruststiftelsen og Hunderfossen fullt medhold. Jeg har omtalt saken her.. Høyesteretts behandling var avgrenset til det opphavsrettslige, og de behandlet ikke spørsmålet om avtaler og markedsføringsrett. Lagmannsrettens dom, som ga Caprino medhold, ble opphevet, og saken ble sendt tilbake til lagmannsretten.

Eidsivating lagmannsrett har nå avsagt ny dom. Også denne gangen tapte Caprino. Advokatkostnadene har ifølge NRK nå kommet opp i ca 17 mill. Andre kilder sier at de totale advokatkostnadene er høyere, da også andre har forberedt seg på søksmål fra Caprino, som synes å ville ta kontroll over Flåklypa-universet.

Rett24 skriver at alt tyder på at også denne dommen kommer til å bli anket til Høyesterett. For oss som sitter på siden og er opptatt av rettsutviklingen på dette området, og som ikke skal betale advokatregningene, vil det være interessant. Men de som per i dag har vunnet de vitkige slagene, skulle nok helst sett at det tar slutt.

Continue reading Flåklypa Grand Prix ruller videre med Il Lawyerscost(er) Extra Gigante