Flåklypa Grand Prix ruller videre med Il Lawyerscost(er) Extra Gigante

For et drøyt år siden avgjorde Høyesterett et av hovedspørsmålene i tvisten om Il Tempo Gigante, og ga Aukruststiftelsen og Hunderfossen fullt medhold. Jeg har omtalt saken her.. Høyesteretts behandling var avgrenset til det opphavsrettslige, og de behandlet ikke spørsmålet om avtaler og markedsføringsrett. Lagmannsrettens dom, som ga Caprino medhold, ble opphevet, og saken ble sendt tilbake til lagmannsretten.

Eidsivating lagmannsrett har nå avsagt ny dom. Også denne gangen tapte Caprino. Advokatkostnadene har ifølge NRK nå kommet opp i ca 17 mill. Andre kilder sier at de totale advokatkostnadene er høyere, da også andre har forberedt seg på søksmål fra Caprino, som synes å ville ta kontroll over Flåklypa-universet.

Rett24 skriver at alt tyder på at også denne dommen kommer til å bli anket til Høyesterett. For oss som sitter på siden og er opptatt av rettsutviklingen på dette området, og som ikke skal betale advokatregningene, vil det være interessant. Men de som per i dag har vunnet de vitkige slagene, skulle nok helst sett at det tar slutt.

Continue reading Flåklypa Grand Prix ruller videre med Il Lawyerscost(er) Extra Gigante