Samfunnstopp arrestert for seksuelle overgrep. Om navngivelse ved omtale av straffbare forhold.

Denne kommentaren er basert på et kapittel i utkast til en bok om “Ytringsfrihet og medieregulering” som er planlagt utgitt i 2019. Bilde på toppen: Foto: Jennifer Moo, CC BY-ND 2.0.

For en stund siden ble det kjent at personen som til da stort sett hadde vært omtalt som “samfunnstopp” når mediene skrev om saken om seksuelle overgrep, var tidligere satsråd og fylkesmann Svein H Ludvigsen. Ludvigsens forsvarer, Ulf E. Hansen, sa til Aftenposten at det var “definitivt på tide å minne om Tønne-saken”. For de som trenger en oppfriskning, var dette saken med et enormt mediepress etter at Økokrim tok ut tiltale mot tidligere helseminister Tore Tønne, som endte med at han tok sitt liv i desember 2002.

Continue reading Samfunnstopp arrestert for seksuelle overgrep. Om navngivelse ved omtale av straffbare forhold.