Kan tre like toner utgjøre et åndsverk?

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert i NIR 2016/3, s. 281-290.Jeg syntes det var på tide å gjøre den tilgjengelig her også.


Den danske Sø og handelsreten avsa i august 2014 en dom, U.2014.3428S, hvor de kom til at et musikkfragment bestående av tre like toner med to ord, var opphavsrettslig vernet. Da jeg ble oppmerksom på dommen, var min umiddelbare tanke: Hvordan er det mulig å komme til et slikt resultat, og lar resultatet seg forsvare?

Dette er saken.

Oister Hi3G [Oister], som leverer mobile bredbåndstjenester, engasjerte reklamebyrået Co+Høgh A/S [CH] til å produsere noen reklamefilmer. Via rettighetsselskapet Upright Music [UM] ble det etablert kontakt med reggaebandet BliGlad [BG]. CH kom med input til reklametekster og til to sanger om henholdsvis mobilt bredbånd og telefon. BG spilte inn musikken, produksjonsteamet Silverbullit produserte musikken. Silverbullit hadde rettighetene til de ferdige tekstene, og til den innspilte musikken med og uten tekst. CH inngikk en etårig lisensavtale som ga dem enerett til å bruke musikken ”Oister Reggae Taletid” [Taletid] og ”Oister Reggae Bølge” [Bølge] i reklamefilm i et år fra 27. februar 2012. CH fikk også opsjon på produksjon og lisens til et supplerende verk ”Oister Reggae Bredbånd”. CH hadde også en opsjon på å forlenge avtaleperioden.

Continue reading Kan tre like toner utgjøre et åndsverk?