Avgjørelse om Lovdatas baser

Foto på toppen: Tore Sætre , Wikimedia Common, CC 4.0 BY-SA Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0.

Borgarting lagmannsrett har nå kommet med sin avgjørelse i tvisten mellom Lovdata og rettspraksis.no. Folkene bak rettspraksis.no la ut høyesterettsdommer på nett, som de blant annet hadde tatt fra Lovdatas baser, slik disse basene for en del år tilbake ble gitt ut på CD og DVD.

Lovdata fikk medhold i at Rettspraksis.no krenket Lovdatas databarerett. Jeg er enig i konklusjonen, men setter mange spørsmålstegn ved rettens begrunnelse

Continue reading Avgjørelse om Lovdatas baser