RINF 1200 – eksamen 2018H, med kommentarer.

Dette er en skrevet først og fremst for de som var oppe til eksamen i faget RINF 1200, Opphavsrett og beslektede emner, høsten 2018. Og for de som skal studere og ta eksamen i dette faget i fremtiden. Jeg deler oppgaven i tre deler og angir disse som del 1, del 2 og del 3 selvo om oppgaveteksten ikke var inndelt på denne måten, og drøfter de enkelte spørsmål under hver del.

Del I.

“En av Lilleviks store sønner, fotografen Pedro Holmås, hadde en utstilling i Galleri Storevik i nabobyen Storevik. Galleriet laget en katalog med bildene, som de solgte til besøkende på utstillingen. De la også ut katalogen, i praksis alle bildene fra utstillingen, på galleriets nettsider. Pedro likte ikke dette. Han ønsket at folk skulle kjøpe kopier av hans bilder, ikke få fine gjengivelser i katalogen. Han likte heller ikke at bildene ble gjort tilgjengelig på nettet, i ganske høy oppløsning. Gallerieier Martine Krikeby mente at det var en lang tradisjon for at galleriene laget kataloger med bilder de stilte ut, og at det måtte de ha lov til å gjøre. I 2018 måtte det være en selvfølge at de også kunne lage en nettkatalog når de hadde en utstilling. Martine mente at de ikke hadde plikt til å betale for å gjøre bildene tilgjengelig i katalogen eller på nettet.

1. Kan Galleri Storevik publisere bildene i (papir)katalogen?

2. Kan Galleri Storevik gjøre bildene (katalogen) tilgjengelig på nettet?

3. Må galleriet betale for bruken av bildene.”

Continue reading RINF 1200 – eksamen 2018H, med kommentarer.