Strengere straffer for netthets?

Foto på toppen: Tore Sætre , Wikimedia Common, CC 4.0 BY-SA Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0.

PST vil komme trusler mot politikere til livs, og har satt i gang prosjektet “Operasjon hat”. PST-sjef Benedicte Bjørland sier til NRK:

” Vi ønsker at trusler mot politikere får adekvat oppfølging. At sakene etterforskes med kraft og at reaksjonen er deretter. Det er faktisk ikke bare politikere som enkeltpersoner dette går utover, det er et demokratisk problem, “

En sidebemerkning er at klarspråk ikke er et prioritert område hos PST. Fremmedord kan kanskje virke som en adekvat kryptering av budskapet.

Trusler og netthets er et åpenbart problem. Det er et demokratisk problem at noen vil true sine meningsmotstandere, eller bare folk med egenskaper de ikke liker — som f.eks. feil hudfarge, til taushet.

Ordføreren i Vadsø, Hans-Jacob Bøna, sa til Nyhetsmorgen på NRK P2 blant annet dette:

“Vi snakker ikke om ytringsfrihet i det hele tatt.”

Videre at injurierende påstander må få konsekvenser. Uten at han sier det direkte, følger det av sammenhengen at han mener det bør straffes.

Der tar han feil. Vi kan ikke avfeie ubehagelige og unønskede ytringer ved å si at det ikke har noe med ytringsfrihet å gjøre. Det har med ytringsfrihet å gjøre. Men ytringsfriheten er ikke absolutt. Vi, eller i alle fall de fleste av oss, aksepterer en del begreningsninger i ytringsfriheten. Spørsmålet er hvilke begrensninger i ytringsfriheten vi bør og må akseptere. Ytringsfriheten er rettslig forankret i Grunnloven (Grl) § 100 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonn (EMK) art 10. Begge stiller opp kriterier for å vurdere hvilke begrensninger i ytringsfriheten som kan aksepteres.

Continue reading Strengere straffer for netthets?