Demonstrasjonsfriheten er den del av den grunnlovsfestede ytringsfriheten

“Her blir MDG-toppen bortvist av politiet” kan vi lese i Dagbladet. Bakgrunnen er at MDGs Arild Hermstad tale på en avtalt klimamarkering i regi av Grønne studenter. De så den spontane klimamarkeringen foran Stortinget, og flyttet sin markering dit. Om vi skal tro Dagbladet, hadde Søvnforeningen fått tillatelse til å demonstrere foran Stortinget.

Vår grunnlov ble revidert i 2014. Da ble menneskerettighetene i stor grad grunnlovsfestet. Det var et tverrpolitisk forslag, fremsatt av representantene Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande. Forenings- og demonstrasjonsfriheten ble da grunnlovsfestet i Grunnloven § 101, som lyder:

“Enhver har rett til å danne, slutte seg til og melde seg ut av foreninger, herunder fagforeninger og politiske partier.

Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner.

Regjeringen har ikke rett til å bruke militær makt mot innbyggerne uten etter lov, med mindre en forsamling forstyrrer den offentlige ro og ikke øyeblikkelig oppløses etter at de lovbestemmelser som angår opprør, tre ganger høyt og tydelig er opplest for forsamlingen av den sivile øvrighet.”

Continue reading Demonstrasjonsfriheten er den del av den grunnlovsfestede ytringsfriheten