Hensynsløs adferd mm, et slags juridisk etterord om “Ways of seeing”

Denne kommentaren var ferdig skrevet da politiet kunngjorde at de hadde henlagt saken, da det ikke var noe straffbart forhold. Det var ganske åpenbart at de ikke hadde noen sak. Så da lot jeg den ligge.

Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, hadde som kjent anmeldt Black Box teater og folkene bak “Ways of seeing” for blant annet krenkelse av privatlivets fred. Bestemmelsene om privatlivets fred har jeg drøftet før, så det er jeg ferdig med når det gjelder denne saken.

Yngve Slettholms kommetar i Aftenposten, minnet meg om at de også var anmeldt for “ulovlig bruk av fast eiendom og hensynsløs adferd”. Dermed kom jeg til at min kommentar om reglene om dette gjaldt litt mer enn en hypotetisk problemstilling, selv om politiet ikke hadde gått videre på det grunnlaget. Ifølge VG omfattet anmeldelsen dette:

Etter det VG erfarer så er regissører og teateret anmeldt. Anmeldelsen skal gå på tre ulike paragrafer i straffeloven:

Hensynsløs atferd (§ 266)

Krenkelse av privatlivets fred (§ 267)

Ulovlig bruk med videre av fast eiendom (§ 346)

Continue reading Hensynsløs adferd mm, et slags juridisk etterord om “Ways of seeing”