Oslovalget 2019: Arbeiderpartiet har fått grønnfarge

Man må skille mellom rikspolitikk og lokalpolitikk. I Oslo har Arbeiderpartiet blitt et grønt, vi kan kanskje si rødgrønt parti. Noe av det som har overrasket meg positivt i inneværende periode, er at Arbeiderpartiet i Oslo har holdt en så grønn profil.

På nasjonalt plan er Arbeiderpartet fortsatt solid plantet i den gråsvarte alliansen, sammen med Høyre og FrP. Vi skal ikke lenger enn til Akershus, før Arbeiderpartiet er for å bruke vanvittig mye (bom)penger på å bygge monstermotorveien E18 Vestkorridoren. Da Sylvi Listhaug, av alle, gikk inn for å skrote deler av prestisjeprosjektet fergefri E39, var det Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Else-May Botten Norderhus som sa at det var helt vanvittig. Det er ikke ofte jeg sier meg mer enig med Sylvi Listhaug enn med Arbeiderpartiet, men i denne saken gjør jeg det.

Som jeg har skrevet i mine andre valgkommentarer, vurderer jeg kun partiene når det gjelder å bedre forholdene for syklende og gående i byen. Det er mange andre viktige saker, men de kommenterer jeg ikke.

Men i Oslo har det Arbeiderpartiledede byrådet fått til mange forbedringer. Det er bedre å sykle og gå i byen, luften har blitt bedre. Det har ganske enkelt blitt en bedre by å bo i. Man er ikke i mål, og det er langt igjen. Men det går i alle fall i riktig retning, selv om vi kunne ønske at det skulle gå litt fortere.

Det har ikke alltid vært slik. Sist Arbeiderpartiet hadde byråd i Oslo, da Raymond Johansen var samferdselsbyråd, bidro de ikke på noen måte positivt på dette området. Men Arbeiderpartiet har i praksis vist at de er i stand til å endre politikken i positiv retning. Da er det liten grunn til å grave i den historien.

Jeg kjenner ikke byrådets indre liv, verken dette eller tidligere byråd. Så alle mine kommentarer om det, bli spekulasjoner basert på det som er synlig fra utsiden. Mitt inntrykk er at byrådet står ganske helhjertet bak den politikken som føres. Det er sikkert uenighet, som det må være i et byråd basert på en koalisjon av tre partier. Men når det gjelder bedre sykkeltilrettelegging, mindre privatbilisme og bedre kollektivtransport, er det byrådets, og altså også Arbeiderpartiets politikk.

Byrådssamarbeidet i Oslo synes å fungere utmerket, i motsetning til det regjeringskaoset vi ser på borgerlig side.

Som det største partiet i koalisjonen, antar jeg at det er Arbeiderpartiet som alt i alt får størst gjennomslag for sin politikk. Samtidig er Arbeiderpartiet og Raymond Johansen litt i den den samme situasjonen som Høyre og Erna Solberg er i regjeringen: Det blir lite rom for å markere sine egne saker. Men Raymond Johansen fremstår i alle fall ikke som en like svak leder som Erna Solberg.

Meningsmålingene tyder på at det er stor støtte til dagens byråd. Men det er først og fremst MDG og SV som kan innkassere den støtten. Som jeg skrev i min kommentar om hvorfor jeg stemmer MDG, har byrådets fiender gitt MDG og særlig Lan Marie “skylden” for byrådets politikk. Mange av oss mener at de heller får æren for det folk liker, og når sant skal sies får de nok litt mer av æren enn de strengt tatt fortjener.

Dette står på punktlisten om sykkel i Oslo Arbeiderpartis program:

  • Bygge ut sykkelveinettet i et høyttempo.
  • Legge Oslostandarden til grunn for utbyggingen av sykkelveier.
  • I størst mulig grad skille syklister fra andre trafikantgrupper som bilister og fotgjengere.
  • Bygge en egen sykkelvei over Rådhusplassen.
  • Gjøre byen mer sykkelvennlig, med tiltak som egne trafikklys, bedre skilting og sykkelparkering, røde sykkelbokser ved lyskryss, tilrettelagte overganger for syklisterog små vedlikeholdsstasjoner.
  • Starte forsøk med grønn bølge for syklister og tillate høyresving mot rødt lys i noen kryss, slik som man gjør i København.
  • Bygge sykkelvei ut i Maridalen og sykkelvei som utvidet veibane i Sørkedalen.
  • Utvikle bysykkelordningen med flere sykler og flere stasjoner,så den dekker større områder i byen. Vi vil også vurdere å begynne med vinterdrift, elsykler og lastesykler.

Det er bare å si ja, stå på og fortsett det gode arbeidet. Vi får også håpe at Arbeiderpartiet på riksplan kommer etter Oslo Arbeiderparti, og at vi får kastet den sittende H/FrP regjeringen senest ved valget i 2021. Vi ser at dagens regjering ikke liker at Oslo lykkes, og at byrådet motarbeides av regjeringen. Det må det bli slutt på.

Kommentarer om Oslovalget 2019

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.