Oslovalget 2019: Hvis du vil legge landet under bompengefinasiert asfalt, drukne byene i biler, koke kloden og stikke av fra regningen: Da er FrP partiet for deg.

FrP er et sykkelfiendlig bilistparti. Når jeg søker på ordet “sykkel” i FrP Oslo program, er dette det eneste jeg finner:

“Vi vil sikre gode sykkelruter, men ikke på bekostning av antall parkeringsplasser i umiddelbar nærhet.”

Vi vet at for FrP er antall parkeringsplasser alltid viktigere enn sykkelruter. Vi kan gå til Christian Tybring Gjeddes kamp mot sykkelsatsingen og hans famøse utspill om å frakte vaser fra Glassmagasinet hjem til Gyldenløves gate.

Ser vi på regjeringen, ser vi at FrP er en umulig og useriøs samarebidspartner. Når dårlige meningsmålinger har fått panikken til å feste grepet om partiet, blir de bare mer useriøse. Skulle det bli borgerlig flertall, vil de også ha bompengenissene med på lasset. Det blir kaos.

Heldigvis vil folk i Oslo ikke ha FrP-politikk, og partiet snakker ikke på noen måte på vegne av “folk flest”. På siste meningsmåling som er offentliggjort for Oslo, får partiet ynkelige 2,9%, og er til og med mindre enn Senterpartiet.

FrPs andrekandidat, Camila Wilhelmsen, skriver i et innlegg i Vårt Oslo at valget er et retningsvalg om gatene. Jeg skal gi henne rett i det. Det er et valg mellom biler og folk. Heldigvis vil de fleste ha folk i byen, og setter pris på at biltrafikken reduseres. De som heller vil ha biler, man stemme FrP, som heldigvis har blitt redusert til et miniparti i Oslo. Jeg noterer meg at dette innlegget har blitt redigert etter at det først ble publisert, noe man burde ha gjort oppmerksom på, slik at hennes helidiotiske påstand om at bilister må kjøre gjennom Oslofjordstunnelen for å komme fra den ene siden av byen til den andre, er fjernet.

Folk som vil ha en by for mennesker, stemmer ganske enkelt ikke på FrP.

Kommentarer om Oslovalget 2019