Oslovalget 2019: Hvordan er partienes sykkelpolitikk?

Også foran dette valget har jeg gått gjennom oslopartienes programmer for å se på deres sykkelpolitikk. Jeg har ikke lest alle partiprogrammene i sin helhet, men har stort sett holdt meg til de delene som omhandler miljø og samferdsel. Valget dreier seg om mye mer enn sykkelpolitikk. Men jeg går i alle fall i liten grad inn på andre spørsmål.

Når man skal vurdere et parti, kan man ikke bare prøvesmake på deres valgflesk. Vi må se på hva de faktisk gjør og har gjort i praksis. Jeg har gjentatt mange ganger: Politikernes réelle prioriteringer viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Særlig ikke i det de sier før et valg.

Jeg har holdt meg til partier som har en réell mulighet til å få innflytelse på Oslopolitikken. Ved hvert valg dukker det opp små tullepartier, som man ikke har hørt noe om siden forrige kommunevalg. Mange av dem er på ytre høyre fløy, hvor de i alle fall kan gjøre den nytten å ta noen stemmer som kanskje ellers hadde gått til FrP. Jeg har ikke brukt tid på å lese deres programmer.

Continue reading Oslovalget 2019: Hvordan er partienes sykkelpolitikk?