Les vins du Tour de France 2020: Ingen store vinetapper

Så er ruten for Tour de France 2020 offentliggjort. Det er en nokså uvanlig rute. Touren starter i syd, i Nice, og holder seg stort sett i den sydlige delen av Frankrike. Først mot slutten skal syklistene nordover, og den nordligste etappen er avslutningsetappen inn mot Paris. Det er ingen brosteinsetapper av typen Paris-Roubaix i touren 2020. Det blir heller ingen etapper i Nord-Frankrike eller Belgia, hvor det er åpenbart at vi må ut etter øl. Alle etappene i Tour de France 2020 vil gå i Frankrike.

Som vanlig når ruten for Tour de France offentliggjøres, er det frustrerende at vi får så lite detaljer. Vi får start og målbyer, detaljer om noen fjell, og en slags skisse av etappene. Vi har derfor ikke nok informasjon til å velge vin foreløpig.

Av en eller annen grunn kan det se ut som om de som har lagt opp ruten for Tour de France 2020 har vært mer opptatt av spennende sykling enn av spennende vin. Selv om de fleste etapper er på breddegrader hvor det produseres utmerket vin, vil ikke syklistene bli ledet inn i vinens fristelser, i alle fall ikke veldig mye.

Touren starter i Nice, og de to første etappene starter i Nice, tar en tur inn i fjellene bak Nice, for så å ha målgang i Nice. Den første omtales som middels fjell, den andre som høye fjell. Så her møter rytterne en ordentlige fjell allerede på andre etappe. Det vil ikke være en sprinter som får sykle mange etapper i gul trøye i 2020. Provence, som også Nice tilhører, ligger ved foten av Alpene. Når man kommer opp i fjellet, er det vanskelig å finne vin.

Tredje etappe starter i Nice, og følger i stor grad Route Napoléon, ruten Napolen fulgte under marsjen som skulle ende i Paris, etter å ha rømt fra Elba. Syklistene skal til Sisteron. Langs denne etappen må vi lete opp noe Provencevin. Men hva det blir, får vi finne ut når vi får flere detaljer. Det blir nok ikke noen av de mest kjente kystvinene fra Provence.

De som er i Nice i perioden 27. til 29. juni vil kunne oppleve mye Tour de France.

Fjerde etappe gir en smak av Alpene, og det betyr at det er vanskelige å finne vin å smake på. Her får vi en toppavslutning allerede på fjerde etappe. Femte etappe krysser Rhône, og går inn i Ardeche. Her bør det være mulig å finne vin, men igjen trenger vi mer detaljer.

Skjette etappe starter i det som er den nordre enden av det som regnes som det sydlige Rhône. Her kan det være mye interessant vin, avhengig av hvilken rute som velges. Etappen ender på Mont Aigoual i Languedoc. Languedoc har en slags høyslette (ikke veldig høy), inn mot den delen av Massif Central som kalles Cevennene. Rytterne skal inn i Cevennene. Der er det ikke mye vin, men før de kommer til starten på klagringen i Le Vigan, kan det være mye interessant vin — igjen avhengig av hva slags rute som velges.

Jeg fikk nylig invitasjon til en lansering av boken Vins d’Auvergne & du Massif Central på en resaturant i Paris, med det i denne sammenhengn passende navnet L’Ambassade d’Auvergne. Jeg kommer nok ikke til å reise til Paris for å være med på lanseringen av boken. Men jeg vil kjøpe den når den foreligger, og kanskje vil den hjelpe meg å finne interessant vin i dette området, før sommerens Tour de France.

Syvende etappe fra Millau til Lavaur vil i stor grad gå på en av høyslettene, causse som de kalles i området. Noe vin er det her, men ikke veldig mye og ikke veldig interessant. Men vi er i området for Roquefort, så vi får kanskje ta med litt ost.

Deretter går det inn i Pyreneene, og i Pyreneene er det enda vanskeligere å finne vin enn i Alpene. Niende etappe starter i Pau, en by vi har vært innom mange ganger før. Her blir det igjen Jurancon og Béarn, som begynner å bli gamle kjenninger. Etter ni dager med sykling, blir det så en hviledag.

Etter hviledagen kan det bli en heftig start. Det er start og målgang på øyer, og er kan det bli mye vind. Dessuten går etappen stort sett i Cognac, så det blir sterke saker også når det gjelder drikke. 11. etappe kan gi noen interessante viner fra Loire, men igjen mangler vi detaljer. Det kan bli en utfordring å finne viner til 12. og 13. etappe, inn i Massif Central. 14. etappe til Lyon kan by på interessant vin, avhengig av hvor man har valgt å legge etappen. 15. etappe bør også kunne by på vin fra de altfor lite kjente vinområdene i Savoie.

Etter nok en hviledag, går rytterne inn i Alpene. Vi kan finne interessant vin i noen av dalene, men for å se om vi kan ta med oss noen av disse, må vi ha mer detaljer. 19. etappe starter i Bourge-en-Bresse, hvor de produserer verdens beste kylling. Så vi skal i alle fall finne noe mat. Etappen går inn i Jura, men om den treffer på noen av vinområdene, vet vi foreløpig ikke.

Det er fristende å si at 20. og nestsiste etappe er en lureetappe, i alle fall starter den et sted som heter Lure. Det er en 26 km lang tempoetappe, som ender på La Plance des Belles Filles. Her er sammenlagtkandidatenes siste mulighet til å ta, eller tape tid før finalen i Paris. Vi kan nok ta en titt ned på andre siden av fjellet, og ta med litt Alsacevin.

Finalen starter nordvest for Paris. Men vi velger å starte lenger øst, i Champagne. Champagne vil som vanlig være vinen til finalen i Paris.

Fram til vi får mer detaljer om etappene, kan jeg forberede meg ved å lese i disse bøkene, for å finne ut hvilke viner det er verdt å stifte nærmere bekjentskap med.

Det er så mange vinprodusenter og så mye vin i Frankrike at man kan ikke lete i blinde. Jeg leter meg fram til de som får god omtale i denne type bøker. Jeg har aldri klart å bestemme meg for hvilken av disse bøkene som er best. Slike problemer pleier jeg å løse ved å kjøpe alle tre. Men det er denne fra La Revue du vins de France jeg pleier å starte med.

Dette er en bok til av samme slag. Selv om de alle er guider til fransk vin, er de litt forskjellige når det gjelder hva de tar med og ikke tar med. Så de både utfyller og supplerer hverandre.

Hachette er den siste i denne trioen. I tillegg kommer vinatlas og noen vintidsskrifter, inntil jeg har valgt hvilke viner jeg ønsker å smake på. Til slutt den siste utfordringen: Å få tak i vinene, som ikke er så lett hvis man ikke er i området hvor de produseres.

Tour de France 2020

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.